Skip to main content

Haridusteaduste instituut

Jakobi 5
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 6450
haridus@ut.ee
Äli Leijen
instituudi juhataja, haridusteaduse doktoriõppe programmijuht
PhD
+372 737 6441
(6027)
Jakobi 5-A220
Margus Pedaste
asejuhataja arendustöö alal
PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)
+372 515 6095 (6021)
Jakobi 5-A223
Pille Nelis
asejuhataja õppe alal
MA (hariduse juhtimine)
+372 516 9397
Jakobi 5-A222
Stephen Andrew May
külalisprofessor
PhD (sotsioloogia)
Francesco Arcidiacono
külalisprofessor
PhD
Kristi Kõiv
põhikooli mitme aine õpetaja magistriõppe programmijuht
PhD (haridusteadus)
Pihel Hunt
haridusinnovatsiooni magistriõppe programmijuht
MA (kasvatusteadused)
+372 522 4325 (6465)
Mario Mäeots
loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis programmijuht
PhD (loodusteaduslik haridus)
Doris Kristina Raave
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (prantsuse keele õpetaja)
Eric Roldan Roa
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridustehnoloogia)
Jakobi 5-B249
Piret Einpaul
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
mag (kliiniline psühholoogia)
Kerli Kõiv
haridusteaduste nooremteadur
MA (haridusinnovatsioon)
Pille Häidkind
eripedagoogika bakalaureuseõppe programmijuht, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe programmijuht
PhD (pedagoogika)
+372 512 9167 (6151)
Anne Raam
õpetajate täienduskoolituse programmijuht
mag (koolikorraldus)
+372 737 6445
Merle Taimalu
koolieelse lasteasutuse õpetaja programmijuht
PhD (pedagoogika)
Ingrid Koni
õpetajahariduse magistriõppe programmijuht, humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise programmijuht
PhD (haridusteadus)
Aigi Kikkas
klassiõpetaja programmijuht
MSc (bioloogia didaktika)
+372 737 6458
+372 5304 4009 (6458
Karmen Trasberg
kutseõpetaja bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (haridusteadus)
+372 5860 7716 (6462
Äli Leijen
instituudi juhataja, haridusteaduse doktoriõppe programmijuht
PhD
+372 737 6441
(6027)
Jakobi 5-A220
Margus Pedaste
asejuhataja arendustöö alal
PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)
+372 515 6095 (6021)
Jakobi 5-A223
Pille Nelis
asejuhataja õppe alal
MA (hariduse juhtimine)
+372 516 9397
Jakobi 5-A222
Stephen Andrew May
külalisprofessor
PhD (sotsioloogia)
Francesco Arcidiacono
külalisprofessor
PhD
Kristi Kõiv
põhikooli mitme aine õpetaja magistriõppe programmijuht
PhD (haridusteadus)
Pihel Hunt
haridusinnovatsiooni magistriõppe programmijuht
MA (kasvatusteadused)
+372 522 4325 (6465)
Mario Mäeots
loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis programmijuht
PhD (loodusteaduslik haridus)
Doris Kristina Raave
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (prantsuse keele õpetaja)
Eric Roldan Roa
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridustehnoloogia)
Jakobi 5-B249
Piret Einpaul
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
mag (kliiniline psühholoogia)
Kerli Kõiv
haridusteaduste nooremteadur
MA (haridusinnovatsioon)
Pille Häidkind
eripedagoogika bakalaureuseõppe programmijuht, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe programmijuht
PhD (pedagoogika)
+372 512 9167 (6151)
Anne Raam
õpetajate täienduskoolituse programmijuht
mag (koolikorraldus)
+372 737 6445
Merle Taimalu
koolieelse lasteasutuse õpetaja programmijuht
PhD (pedagoogika)
Ingrid Koni
õpetajahariduse magistriõppe programmijuht, humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise programmijuht
PhD (haridusteadus)
Aigi Kikkas
klassiõpetaja programmijuht
MSc (bioloogia didaktika)
+372 737 6458
+372 5304 4009 (6458
Karmen Trasberg
kutseõpetaja bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (haridusteadus)
+372 5860 7716 (6462