Autor:
Triin Paaver

Hea teadustava kokkuleppega ühines kümme rakenduskõrgkooli

7. septembril toimunud kohtumisel allkirjastasid rakenduskõrgkoolide esindajad hea teadustava kokkuleppe, millega liitudes kinnitas teadusasutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas Eesti hea teadustava tekstis. 

Hea teadustava eesmärk on toetada heade tavade tundmaõppimist, omaksvõtmist ja juurdumist Eesti teaduskogukonnas. 

„Leppega liitudes võtavad rakenduskõrgkoolid endale kohustuse luua oma asutuses nii õppejõududele, teadlastele kui ka üliõpilastele tingimused, mis motiveerivad järgima hea teadustava väärtusi ja põhimõtteid,“ ütles prof Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja. Ta tõi näiteks, et see tähendab inimeste eetika-alase teadlikkuse tõstmist, nõustamist ja väärkäitumise juhtumite menetlemise korra loomist. Prof Sutrop osutas ka, et leppega liitunud on oma uues rollis igakülgselt toetatud: „Kui mõni rakenduskõrgkool tunneb, et üksi seda kõike ei suuda pakkuda, siis saab alati abi koostööst eetikakeskusega.“ 

Hea teadustava kokkuleppega liitusid 

  • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 

  • Eesti Lennuakadeemia 

  • Tartu Tervishoiu Kõrgkool 

  • Kõrgem Kunstikool Pallas 

  • Sisekaitseakadeemia 

  • Tallinna Tehnikakõrgkool 

  • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 

  • Kaitseväe Akadeemia 

  • Eesti EKB Liit Kõrgem Usuteaduslik Seminar 

  • EMK Teoloogiline Seminar 

Kokkuleppe pidulik allkirjastamine toimus Tallinna Tehnikakõrgkoolis Eesti rakenduskõrgkoolide, ministeeriumite teadusnõunike, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri hea teaduse teemalisel ühiskohtumisel, kus rakenduskõrgkoolid tutvustasid oma teadustegevust, koostöövõimalusi ja tulevikuperspektiive. Kohtumisel räägiti, millist rolli täidab Eesti teaduseetika süsteemis hea teadustava, milline on eri osaliste vastutus eetilise teaduse edendamisel, mis on hea teadustava ning praktilisest töötoas arutleti teaduseetika ja -koostöö teemadel. 

Hea teadustava kokkuleppega liitudes kinnitab asutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas teadusasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös 2017. aastal valminud „Hea teadustava“ tekstis. Varasemalt oli kokkuleppega liitunud 21 positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutust, Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja noorteamet. 

Hea teadustava täisteksti ja liitunute nimekirja leiab eetikaveebist 

 

Päisefotol vasakult: Einike Pilli (Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor), Meeli Tankler (Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari dotsent), Enno Lend (Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor), Ulla Preeden (Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor), Ülle Ernits (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor), Margit Sutrop (TÜ eetikakeskuse juhataja), Piret Viirpalu (Kõrgem Kunstikool Pallas rektor), Marina Järvis (Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor teadusjuht), Ingrid Vetka (Sisekaitseakadeemia õppeprorektor), kolonel Riivo Valge (KVA ülema asetäitja) ja Koit Kaskel (Eesti Lennuakadeemia rektor).

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal

Jätku- ja osalussuutlikkuse edendamine ühiskonnas dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu (DIACOMET)

Tartu_Ülikooli_eetiakakeskuse_mikrokraadiprogramm_kujundamata_Visuaal_Tartu_Ulikooli_eetikakeskus

Uus mikrokraadiprogramm aitab kujundada väärtuspõhist organisatsioonikultuuri