H2020 projekt "Vastutustundlik Avatud Teadus Euroopas" (ROSiE)

Projekti tunnus: 101006430

Projekti kestvus: 01.03.2021–29.02.2024

Juhtpartner: Oslo Ülikool

Vastutav täitja: Kadri Simm, Tartu Ülikooli praktilise filosoofia kaasprofessor

Projekt keskendub Avatud Teaduse põhimõtete kriitilisele eetilisele, teadusfilosoofilisele, interdistsiplinaarsele uurimisele.

Projekti kirjeldus

Teaduse tulevik on avatud teadus (open science ehk OS), kus teadusuuringute kavandamine, protsessid, andmed ja tulemused on kõigile sidusrühmadele vabalt kättesaadavad. OS muudab teaduse tõhusamaks ja ühiskonna vajadustele paremini reageerivaks ning võimaldab kodanikel teadlastena aktiivselt osaleda kõigis teaduse aspektides. OS tekitab aga ka uusi küsimusi teaduseetika, hea teaduse ja väärkäitumise kohta. Me teame, et meie praegustes protsessides esineb teadusuuringute väärkäitumist ja küsitavaid uurimistavasid ning on tõenäoline, et nendega sarnased või uued väärkäitumise vormid või küsitavad tavad ilmnevad ka avatud teaduses. Seetõttu on oluline tuvastada ja analüüsida väärkäitumise potentsiaali OS-i erinevates valdkondades ja erinevatel teadusharudel ning tuvastada ja analüüsida praeguseid eetilisi, sotsiaalseid ja õiguslikke lähenemisviise kaheldavatele tavadele reageerimiseks. Ainult sellisele analüüsile tuginedes saab Euroopa teadussüsteem tõhusalt tagada, et eetikast ja heast teadusest saab avatud teaduse struktuuriline komponent.

ROSiE sellist analüüsi pakubki ja töötab välja praktilised tööriistad, mille eesmärk on tagada teaduseetika ja hea teaduse järgimine avatud teaduses. Projektis osaleb multidistsiplinaarne uurimisrühm, mis koosneb maailma juhtivatest ekspertidest ja organisatsioonidest avatud teaduse, kodanikuteaduse ja teaduseetika valdkonnas.

#teadus
Lauamäng "Väärtuste avastajad"

Väärtustele keskenduv dialoogiline kommunikatsioon toetab mitmekultuurilist klassiruumi

#teadus
Kellaosuti näitab sõna "integrity" suunas

Eesti hea teadustava arengulugu jõudis Springeri uude raamatusse

#teadus
Inimesed seisavad reas, taustaks slaidikava

Hea teadustava kokkuleppega ühines kümme rakenduskõrgkooli