Tartu Ülikooli eetikakeskus osaleb Eesti-uuringute tippkeskuse töös ja teaduseetika töörühmas

Aprillis alustas tegevust Eesti-uuringute tippkeskus CEES - Centre of Excellence in Estonian Studies, milles osaleb ka Tartu Ülikooli eetikakeskus prof Margit Sutropi juhitava institutsionaalse uurimistoetuse (IUT) toel; uurimistöö teema on „Lahkarvamuste filosoofiline analüüs“.

Projekt uurib lahkarvamusi, mis kerkivad esile filosoofias, teaduses, eetikas ning tavaelus. Eesmärk on uurida lahkarvamuste loomust ja arendada välja strateegiaid lahkarvamustega toimetulekuks.
28.-29. aprillil toimus Jõgevamaal tippkeskuse esimene seminar, kus prof Margit Sutrop tutvustas projekti ja näitas võimalikke interdiststiplinaarseid koostöövõimalusi emotsioonide uurimisel. Tippkeskuse raames tegutseb ka eetika, vaimufilosoofia ja keelefilosoofia töörühm, mille esimene ühistegevus on sügisel 2016 toimuva rahvusvahelise emotsioonide konverentsi korraldamine.

Tippkeskus kuulub Eesti Kirjandusmuuseumi juurde ja koondab 15 uurimisgruppi, milles osaleb üle 60 doktorikraadiga teadustöötaja ning üle 50 doktorandi Eesti Kirjandusmuuseumist, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnast, Eesti Keele Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Muusikaakadeemiast ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudist.

Tippkeskuse juht on juhtivteadur Mare Kõiva. Keskuse eesmärgiks on Eesti uuringud kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksne uurimine Eesti keele- ja kultuuriruumis; digihumanitaaria ja arvutianalüüsi arendamine.

Tartu Ülikooli eetikakeskus osaleb teaduseetika töökohtumistel. Projekti ACCOMPLISSH raames osaleb TÜ eetikakeskus 8.-10. mail töökohtumisel Gröningeni ülikoolis. Töökohtumise tarvis koostati teaduseetika küsitlusankeet ning kirjutati  juhendmaterjalid.

Samuti käib Eesti Teadusagentuuri eestvedamisel koos töögrupp, kes tegeleb teaduseetika heade tavade väljatöötamisega Eestis. Töögruppi kuulub ka TÜ eetikakeskuse esindaja. Praeguseks on töögrupp kaardistanud ülikoolide ja teadusasutuse hetkeseisu teemasse puutuvate dokumentide ja poliitikate osas, jõudnud ühise arusaamiseni loodava dokumendi struktuuris ning asutud on dokumendi sisu loomise juurde.

Loe projektide kohta lähemalt: http://www.eetikakeskus.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikooli-eetikakeskus-teeb-teadusalast-koostood-nii-kodus-euroopas

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal

Jätku- ja osalussuutlikkuse edendamine ühiskonnas dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu (DIACOMET)

Tartu_Ülikooli_eetiakakeskuse_mikrokraadiprogramm_kujundamata_Visuaal_Tartu_Ulikooli_eetikakeskus

Uus mikrokraadiprogramm aitab kujundada väärtuspõhist organisatsioonikultuuri