Grandikeskus

Raekoja plats 9, III korrus
51004 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 6215
Siret Rutiku
grandikeskuse juhataja
PhD (saksa keel ja kirjandus)
+372 5342 0639 (3420)
Raekoja plats 9-301
Dmitry Denisov
teadus- ja arendustegevuse jurist
mag. iur. (õigusteadus)
+372 737 6194
Raekoja plats 9-302
Vallo Mulk
rahvusvahelise teaduskoostöö peaspetsialist
MSc (loodusvarade kasutamine ja kaitse)
osalemine EL teaduse ja innovatsiooni partnerlustes (KIC, FET, JPI, JTI, cPPP, Cofund) ning rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide ja teadustaristute (ESFRI) koostööalgatustes
+372 737 6189
+372 5695 0955
Raekoja plats 9-302
Asko Ausmees
ettevõtlussuhete jurist
MA (õigusteadus)
+372 5199 0286 (3286)
Tene Viiburg
Tene Viiburg
koostööprotsesside juht
MA (inglise keel ja kirjandus)
+372 514 1421

Teadus-arenduskorralduse peaspetsialist assisteerib teadus-arendusprodekaani ning koordineerib valdkonna arengufondi, Dora Pluss programmi ja doktoriõppega seonduvat.

Kaire Kallak
sekretär-infospetsialist
inimuuringute eetika komitee sekretär
+372 737 6215
Raekoja plats 9–316
Karin Org
teadus- ja arendustegevuse vanemanalüütik
teadus- ja arendustegevuse statistika ja analüüs, sh baasfinantseerimise alusandmed ning T&A evalveerimine
+372 737 6525
Raekoja plats 9-305a
Kalmer Lauk
teadus- ja arendustegevuse analüütik
teadus- ja arendustegevuse statistika ja analüüs, ETISe publikatsioonide kinnitamine ja teaduskollektsioonide rahastuse koordineerimine, rahastusvõimaluste andmebaas Research Professional
+372 737 6532
Raekoja plats 9-305a
Hector Pagan
Hector Charles Pagan
kirjutamisüksuse juht 0,5 k
MPA (avalik haldus)
+372 737 6582
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
  • Public/ NGO Management
  • Third Sector (theories/practice)
  • Civil Society
Egle Rummel da Costa
grandinõustaja
MA (kasvatusteadused)
+372 737 6108
Raekoja plats 9–305
Gea Kiisk
assistent 0,2 k
+372 737 6593
Raekoja plats 9–308
Kadri Põldsaar
riigisiseste projektide koordinaator
Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) peaadministraator ülikoolis, teadusvaldkonna toetused, sh Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm (KIK), Eesti keel ja kultuurimälu programm (EKKM), Eesti keeletehnoloogia programm (EKT), Eestikeelse terminoloogia programm, konverentsitoetused, kõrgkooliõpikud
+372 737 6192
Raekoja plats 9–304a
Jaak Kask
struktuurivahendite koordinaator
institutsionaalse arendusprogrammi ASTRA ja Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri projektid, tuumiktaristu toetused, TÜ teadustaristu fond
+372 737 5608
Raekoja plats 9-306
Inga Varamäe-Tamm
riigisisese rahastuse koordinaator
teadus- ja õppevaldkonna teenused, sh hankepakkumused ja hinnapakkumised ning PRIA toetused (Euroopa Merendus- ja Kalandusfond)
+372 737 5616
Raekoja plats 9-306
Kadi Teras
välisrahastuse koordinaator
MA (rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud)
Euroopa Komisjoni teadusvaldkonna projektid, EIT Health, EIT Urban Mobility, EIC, EIE, CEF, LIFE, Euroopa Horisont, NordForsk
+372 737 6273
Raekoja plats 9–305
Eleri Pihlapuu
välisrahastuse koordinaator
MA (ajalugu)
EMP ja Norra finantsmehhanismid, Interreg, USA rahastus, sh NIH, jm teadusvaldkonna välislepingud
+372 737 6390
Raekoja plats 9–305
Anne Tenno
struktuurivahendite koordinaator
Teaduse tippkeskused; RITA; Mobilitas Pluss tippteadlase toetus, järeldoktoritoetus, tagasipöörduva teadlase toetus; Personaalse uurimistoetuse järeldoktori grant
+372 737 5617
(5617)
Raekoja plats 9–306
Berit Niin
riigisisese rahastuse koordinaator
teadusvaldkonna toetused, sh Personaalse uurimistoetuse rühmagrandid, stardigrandid, otsingugrandid; Mobilitas Pluss koolitused ja õppevisiidid teadlastele, MOBERC toetused, ERA NET, Fenno-Ugria
+372 737 5614
Raekoja plats 9–304a
Iige Maalmann
struktuurifondide koordinaator
„Tartu Ülikooli Astra projekt PER ASPERA“ maksetaotluste esitamine ja päringutele vastamise koordineerimine, Õiglase Ülemineku Fondi teadus- ja haridusmeede. Riigisisene rahastus: teenusprojektid; õppevaldkonna toetusprojektid
+372 737 6195
Raekoja plats 9–304a
Laura Tomson
välisrahastuse koordinaator
Euroopa Horisont; Horisont 2020 ERC, MSCA; EIT Manufacturing; CELSA, EFSA, CERN
+372 737 6193
Raekoja plats 9–305
Oliivika Zeiger
välisrahastuse koordinaator 0,5 k
Euroopa Horisont, Euroopa Komisjoni teadusvaldkonna projektid, Nordplus
+372 5345 6349
+372 737 5619
Raekoja plats 9–305
Annela Oona
struktuurivahendite koordinaator
MA (kultuurikorraldus)
Dora Pluss, kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades, õpetajakoolituse erialastipendiumid
+372 737 6539
Raekoja plats 9-304a