Skip to main content

Eetikakeskuse teadustegevus

TÜ eetikakeskuse teadustöö peamisteks suundadeks on:

  • normatiivne eetika;
  • vara-uusaegne moraali- ja poliitikafilosoofia;
  • bio- ja meditsiinieetika;
  • keskkonnaeetika;
  • teaduseetika;
  • informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate eetika
  • väärtuskasvatus ja väärtusarendus.

Teoreetilise eetika küsimustest on meid huvitanud normatiivsuse allikate ja väärtuspluralismi küsimused, inimloomuse ja moraali seos, moraalitunded ja moraalne motivatsioon.

Praktilise eetika valdkonnas on peamisteks uurimisteemadeks olnud informeeritud nõusoleku, privaatsuse ja julgeoleku, õigluse ja usalduse küsimused, geenivaramute ja e-tervise andmebaaside ning biomeetriliste tehnoloogiate rakendamise eetilised, sotsiaalsed ja juriidilised aspektid.

Mitmesugustes rahvusvahelistes teadusprojektides osaledes oleme oma koostööpartnerite võrku oluliselt kasvatanud, teeme koostööd arvukate keskustega Euroopas, aga ka USAs ja Aasias. Eetikakeskuse korraldatud rahvusvahelised teaduskonverentsid ja seminarid on toonud Eestisse väga mainekad teadlased ja võimaldanud paljudel eetikahuvilistel jälgida rahvusvahelisel tipptasemel arutelusid.

Mitmesugust eetikasse puutuvat infot (eetikakeskuse enda ettevõtmised, teated mujal toimuvaist konverentsidest vms) liigub meie kollokviumide listis: ut.eetika.kollokvium@lists.ut.ee (liituda on kõige mugavam Sympa kasutajaliidese abil).

Päisefoto: Kristi Henno

Käimasolevad teadusprojektid

Vastutustundlik Avatud Teadus Euroopas (ROSiE)

Noorte harimine ja jõustamine läbi mängimise internetis ohutult toimetamiseks (RAYUELA)

Advanced Training on Healthcare Innovation Knowledge Alliance (ATHIKA)

Loe lisaks

#teadus
abstraktsed sinised jooned risti-rästi

H2020 projekt "Vastutustundlik Avatud Teadus Euroopas" (ROSiE)

Jaga
04.01.2022
Jaga
04.01.2022
Jaga
02.12.2021