Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Eetikaalased kursused

Eetikaalaste kursustega on võimalik tutvuda Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi vahendusel.

Siit lehelt leiab ülevaate eetikat puudutavatest kursustest, mida loetakse eri õppeastmetele. Nimekiri ei pruugi olla täielik.

Tudengile ja täiendusõppijale

2023. aasta sügissemestril pakume nii ülikooli tudengitel kui ka kõigile teistele huvilistele kahte eetikaalast kursust. Allpool on välja toodud kursuste hinnad, mis kehtivad väljaspoolt ülikooli liitujale.

Kursuse sisu: Kursusel antakse ülevaade moraali ja moraalifilosoofia eripärast ning peamistest normatiiveetika lähenemistest nagu deontoloogiline eetika (kantiaanliku eetika näitel), konsekventsialism (hedonistliku utilitarismi näitel) ja vooruseetika. Kursus aitab väärtusteemalistes debattides paremini orienteeruda ja toetab isiklikku väärtusselitust.

Toimumisaeg: 14.09.2023-17.12.2023

Registreerumine: kuni 18.09.2023

Toimumiskoht: veebiõpe

Maht: 3 EAP-d (78 tundi)

Hind: 150 € (käibemaks ei lisandu)

Sihtrühm: BA: psühholoogia, haridusteadused, semiootika tudengid. Lisaks nii era- kui ka riigisektori ettevõtete ja organisatsioonide (sh haridusasutuste) personalispetsialistid, erinevate astmete juhid, koolitusspetsialistid, meeskonnatöö koolitajad ja teised huvilised.

Õppejõud: Heidy Meriste

Lisainfo ÕIS-ist.

Täiendusõppijale: Registreerumiseks palume saata täidetud vorm aadressile ruth.jurjo@ut.ee:

Kursuse sisu: Kursusel antakse ülevaade erinevatest eetilistest küsimustest, mis võivad organisatsioonis esile kerkida. Lisaks hea töökeskkonna kujundamisele ja võrdse kohtelmise teemadele võetakse fookusesse ka andmete töötlemise ja isikuandmete kaitse põhimõtted.

Toimumisaeg: 28.09.2023-16.11.2023

Registreerumine: kuni 27.09.2023

Toimumiskoht: veebiõpe

Maht: 3 EAP-d (78 tundi)

Hind: 270 € (käibemaks ei lisandu)

Sihtrühm: Nii era- kui ka riigisektori ettevõtete ja organisatsioonide (sh haridusasutuste) personalispetsialistid, erinevate astmete juhid, koolitusspetsialistid, meeskonnatöö koolitajad ja teised huvilised.

Õppejõud: Margit Sutrop (vastutav), Halliki Harro-Loit, Marju Lauristin

Lisainfo ÕIS-ist.

Täiendusõppijale: Registreerumiseks palume saata täidetud vorm aadressile ruth.jurjo@ut.ee:

Kooliõpilasele

Tartu Ülikooli Teaduskooli kursus „Väärtused, voorused ja pahed“ (P2TP.TK.118, 1,5 EAP).

Kursusega alustati 2022. aastal, kursus jätkub 2023. aastal. Kursus on veebipõhine.

Kursuse õppejõud: Heidy Meriste, Mari-Liis Nummert, Helen Hirsnik, Nele Punnar

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele mõeldud täiendusõppeprogrammi eesmärk on mõtestada väärtuste, vooruste ja pahede temaatikat. Kursusel osaleja õpib kursuse käigus märkama nii enda kui ka oma kaaslaste väärtusvalikuid.

Info ja registreerumine Teaduskooli e-õppekeskuse lehel.

Doktorantidele

Üleülikooliline doktoriõppe valikaine „Hea teadus: raamnõuded, väärtused ja tegevuspõhimõtted“ (HVFI.01.002, 6 EAP).

Kursusega alustati 2018. aasta sügissemestril ja õpetamine jätkus 2022. aastal. Sügissemestril loetakse kursust eesti keeles ja kevadsemestril inglise keeles.

Kursuse õppejõud: Margit Sutrop (vastutav), Jüri Allik, Halliki Harro-Loit, Ruth Kalda, Aleksei Kelli, Tiina Ann Kirss, Urmas Kõljalg, Marju Lauristin, Endla Lõhkivi, Toivo Maimets, Maria Murumaa-Mengel, Lilian Neerut, Aive Pevkur, Veljo Runnel, Tobias Schulte in den Baeumen, Andra Siibak, Mari Ann Simovart, Andres Soosaar, Urmas Sutrop, Kadri Tamme, Tiiu Tarkpea.

Eesti Maaülikooli doktoriõppe kohustuslik aine „Teaduseetika“ (DK.0020).

Kursusega alustati 2021. aastal, õpetamine jätkub 2023. aastal. Kursust loetakse inglise keeles.

Kursuse õppejõud: Mari-Liisa Parder (vastutav), Margit Sutrop, Marten Juurik, Kristi Lõuk.

Kursuse eesmärk on teha sissejuhatus eetikasse ja moraali ning anda ülevaade teaduseetika põhimõtetest, valdkonda reguleerivatest juhistest ja koodeksitest, hea teaduse ja väärkäitumise omavahelisest suhtest ning uurimistöö eetilistest aspektidest. Vaatluse all on ka autorsusega seotud küsimused ning teadlase roll teaduskogukonnas.

Tartu Ülikooli valdkondade kaupa

Ülevaade kõigist eetikat puudutavatest kursustest Tartu Ülikoolis (aasta 2023/2024 sügis- ja kevadsemester).

FLFI.02.003 Eetika alused, 3 EAP, Heidy Meriste

FLFI.02.097 Pedagoogiline eetika, 3 EAP, Margit Sutrop (vastutav), Mari-Liis Nummert

FLFI.02.154 Metaeetika, 6 EAP (ing), Francesco Orsi

FLFI.02.138 Õpetaja eetika ja väärtuskasvatus, 3 EAP, Nelli Jung

FLFI.02.148 Eetika peateemad, 6 EAP (ing), Heidy Meriste

FLFI.02.155 Seksuaaleetika ja -filosoofia, 6 EAP (ing), Francesco Orsi

FLFI.02.179 Teaduseetika humanitaar- ja sotsiaalteadustes, 3 EAP, Kadri Simm

HVUS.02.005 Teoloogiline eetika, 3 EAP, Thomas-Andreas Põder

FLFI.02.160 Inseneriteaduse sotsiaalsed ja eetilised aspektid, 3 EAP, Kadri Simm (vastutav), Jay Allen Zameska

FLFI.02.183 Eetilised küsimused organisatsioonis, 3 EAP, Margit Sutrop (vastutav), Halliki Harro-Loit, Marju Lauristin, Kertu Rajando (haldustugi)

 

MJJV.03.134 Ärieetika alused (eesti ja inglise keeles), 3 EAP, Anne Reino

MJRI.03.096 Institutsionaalne keskkond, 6 EAP, Jüri Sepp (vastutav), David Ilmar Lepasaar Beecher Margit Sutrop, Tõnis Eerme

SHRG.02.021 Poliitiline teooria ja eetika, 6 EAP, Eva Piirimäe

SHUH.00.201 Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eetika, 4 EAP (magistriõpe), Halliki Harro-Loit (vastutav), Mari-Liisa Parder

SHUH.00.201 Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eetika, 6 EAP (bakalaureuseõpe), Halliki Harro-Loit (vastutav), Eleri Lõhmus

SVPC.03.010 Sotsiaaltöö eetika, 3 EAP, Anu Aunapuu

SVHI.03.029 Eripedagoogide ja logopeedide kutse-eetika, 3 EAP, Anu Tammeleht (vastutav), Lagle Lehes, Maili Karindi, Mari Pärn (haldustugi)

SVNC.01.161 Inimõigused ja kutse-eetika noorsootöös, 6 EAP, Kaur Kötsi

SVUH.00.060 Infoõigus, privaatsus ja andmekaitse, 6 EAP, Kristjan Kikerpill (vastutav), Mari-Liisa Parder, Terje Mäesalu

P2OG.02.230 Juristi kutse-eetika, 3 EAP, Aive Pevkur

OIAO.05.056 Juristi kutse-eetika, 3 EAP, Mari-Liis Lipstok

SVPH.00.064 Eetika probleemid psühholoogias, 4 EAP, Nele Põldver (vastutav), Aave Hannus, Helena Ehrenbusch, Indrek-Ivar Määrits, Kairi Kreegipuu, Katrin Pruulmann, Peeter Pruul 

HTPK.02.125 Perekonnaelu ökoloogia ja eetika, 3 EAP, Kristi Kõiv (vastutav), Lii Kaudne

SVMJ.03.020 Eetilised küsimused sidusgruppide juhtimises, 3 EAP, Krista Jaakson (vastutav), Sonja Sackmann

ARFA.01.112 Bioeetika, 2 EAP, Anita Tuula (vastutav), Andres Soosaar, Daisy Volmer, Kristiina Sepp

ARTH.02.063 Bioeetika, 3 EAP, Aime Keis (vastutav), Andres Soosaar, Irja Lutsar, Kaja-Triin Laisaar, Kristi Lõuk, Meego Remmel, Terje Mäesalu, Toivo Maimets

ARTH.02.001 Meditsiinieetika, 3 EAP, Aime Keis (vastutav), Kristi Lõuk

ARTH.02.055 Meditsiiniteooria ja -eetika, 3 EAP, Aime Keis (vastutav), Aive Pevkur, Diva Eensoo, Heli Tähepõld, Kadri Simm, Kai Part, Katrin Elmet, Kristi Lõuk, Made Laanpere, Margus Lember

AR00.00.100 Teadustöö üliõpilastele (ingl k), 2 EAP, Ana Rebane (vastutav), jt.

ARTH.02.067 Eetilised aspektid terviseteadustes, 2 EAP, Aime Keis (vastutav), Diva Eensoo
 

LTOM.04.004 Loomuuringute eetika, 3 EAP, Urmas Saarma (vastutav)

LTOM.04.009 Loomkatsete eetika, 3 EAP, Urmas Saarma (vastutav)

LOTI.02.017 Teaduse metodoloogia ja eetika biomeditsiinis, 1 EAP, Ülo Maiväli (vastutav), Kadri Simm, Taavi Päll, Villu Kasari

LTLT.00.002 Introduction to Doctoral Studies in Science and Technology, 3. EAP, Johann Langemets (vastutav) jt

LTMR.06.003 Bioloogilise mõtte areng, teadusmetodoloogia ja bioeetika, 6 EAP, Toivo Maimets

LTAT.02.009 Privaatsus ja andmekaitse - eetilised, õiguslikud ja IT aspektid, 6 EAP, Helen Eenmaa (vastutav), Eneken Tikk

LTAT.02.009 Privaatsus ja andmekaitse - eetilised, õiguslikud ja IT aspektid, 6 EAP, Helen Eenmaa (vastutav), Eneken Tikk

Visuaal õpetajate eetikakoodeksi töötoa üritusele- tahvel, kuhu joonistatakse kriidiga

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub õpetajate eetiliste valikute töötuppa!

Väärtusteraamatu "Mis on sulle kallis?" esikaas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub lasteraamatu „Mis on sulle kallis?“ esitlusele

Hand with a syringe

Töötuba: vaktsineerimise eetikast 30. juunil 2023