Author:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Eetikaalased kursused

Eetikaalaste kursustega on võimalik tutvuda Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi vahendusel.

Siit lehelt leiab ülevaate eetikat puudutavatest kursustest, mida loetakse eri õppeastmetele. Nimekiri ei pruugi olla täielik.

Kooliõpilasele

Tartu Ülikooli Teaduskooli kursus „Väärtused, voorused ja pahed“ (P2TP.TK.118, 1,5 EAP).

Kursusega alustati 2022. aastal, kursus jätkub 2023. aastal. Kursus on veebipõhine.

Kursuse õppejõud: Heidy Meriste, Mari-Liis Nummert, Helen Hirsnik, Nele Punnar

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele mõeldud täiendusõppeprogrammi eesmärk on mõtestada väärtuste, vooruste ja pahede temaatikat. Kursusel osaleja õpib kursuse käigus märkama nii enda kui ka oma kaaslaste väärtusvalikuid.

Info ja registreerumine Teaduskooli e-õppekeskuse lehel.

Doktorantidele

Üleülikooliline doktoriõppe valikaine „Hea teadus: raamnõuded, väärtused ja tegevuspõhimõtted“ (HVFI.01.002, 6 EAP).

Kursusega alustati 2018. aasta sügissemestril ja õpetamine jätkus 2022. aastal. Sügissemestril loetakse kursust eesti keeles ja kevadsemestril inglise keeles.

Kursuse õppejõud: Margit Sutrop (vastutav), Jüri Allik, Halliki Harro-Loit, Ruth Kalda, Aleksei Kelli, Tiina Ann Kirss, Urmas Kõljalg, Marju Lauristin, Endla Lõhkivi, Toivo Maimets, Maria Murumaa-Mengel, Lilian Neerut, Aive Pevkur, Veljo Runnel, Tobias Schulte in den Baeumen, Andra Siibak, Mari Ann Simovart, Andres Soosaar, Urmas Sutrop, Kadri Tamme, Tiiu Tarkpea.

Eesti Maaülikooli doktoriõppe kohustuslik aine „Teaduseetika“ (DK.0020).

Kursusega alustati 2021. aastal, õpetamine jätkub 2023. aastal. Kursust loetakse inglise keeles.

Kursuse õppejõud: Mari-Liisa Parder (vastutav), Margit Sutrop, Marten Juurik, Kristi Lõuk.

Kursuse eesmärk on teha sissejuhatus eetikasse ja moraali ning anda ülevaade teaduseetika põhimõtetest, valdkonda reguleerivatest juhistest ja koodeksitest, hea teaduse ja väärkäitumise omavahelisest suhtest ning uurimistöö eetilistest aspektidest. Vaatluse all on ka autorsusega seotud küsimused ning teadlase roll teaduskogukonnas.

Tartu Ülikooli valdkondade kaupa

Ülevaade kõigist eetikat puudutavatest kursustest Tartu Ülikoolis (kevadsemester 2022 ja sügissemester 2022).

FLFI.02.003 Eetika alused, 3 EAP, Heidy Meriste

FLFI.02.097 Pedagoogiline eetika, 3 EAP, Margit Sutrop (vastutav), Mari-Liis Nummert

FLFI.02.154 Metaeetika, 6 EAP (ing), Francesco Orsi (vastutav)

FLFI.02.138 Õpetaja eetika ja väärtuskasvatus, 3 EAP, Nelli Jung

FLFI.02.148 Eetika peateemad, 6 EAP (ing), Heidy Meriste

FLFI.02.155 Seksuaaleetika ja -filosoofia, 6 EAP (ing), Francesco Orsi

FLFI.02.179 Teaduseetika humanitaar- ja sotsiaalteadustes, 3 EAP, Kadri Simm

UUS! FLFI.02.181 Eetika organisatsioonis, 6 EAP, Margit Sutrop (vastutav) ja teised (mikrokraadiprogrammi aine)

UUS! FLFI.02.182. Praktiline eetika igapäevatöös, 6 EAP, Margit Sutrop (vastutav) ja teised (mikrokraadiprogrammi aine)

HVUS.06.003 Judaismi eetika, 3 EAP, Anu Põldsam (vastutav)

HVUS.02.010 Eetika ja religioosne mitmekesisus, 3EAP, Roland Karo (vastutav), Ain Riistan

MJJV.03.134 Ärieetika alused (eesti ja inglise keeles), 3 EAP, Anne Reino

MJRI.03.096 Institutsionaalne keskkond, 6 EAP, Jüri Sepp (vastutav), Marju Lauristin, Margit Sutrop

SHRG.02.021 Poliitiline teooria ja eetika, 6 EAP, Eva Piirimäe

SHUH.00.012 Kommunikatsiooni eetika, 4 EAP, Marten Juurik (vastutav)

SVPC.03.010 Sotsiaaltöö eetika, 3 EAP, Anu Aunapuu (vastutav)

SVHI.03.029 Eripedagoogide ja logopeedide kutse-eetika, 3 EAP, Maili Karindi (vastutav), Lagle Lehis

SVNC.01.161 Inimõigused ja kutse-eetika noorsootöös, 6 EAP, Kaur Kötsi

SVUH.00.152 Info- ja kommunikatsiooniõigus, 6 EAP, Halliki Harro-Loit (vastutav), Marten Juurik, Mari-Liisa Parder

SVUH.00.089 Infoõigus ja -eetika, 6 EAP, Halliki Harro-Loit (vastutav), Marten Juurik, Mari-Liisa Parder

SVUH.00.060 Infoõigus, privaatsus ja andmekaitse. Kristjan Kikerpill (vastutav), Mari-Liisa Parder, Terje Mäesalu

P2OG.02.230 Juristi kutse-eetika, 3 EAP, Aive Pevkur

SVPH.00.064 Eetika probleemid psühholoogias, 4 EAP, Nele Põldver (vastutav), Helena Ehrenbusch, Indrek-Ivar Määrits, Kairi Kreegipuu, Katrin Pruulmann, Kertu Saar, Peeter Pruul, Snežana Stoljarova

ARFA.01.112 Bioeetika, 2 EAP, Daisy Volmer (vastutav), Andres Soosaar, Anita Tuula, Kristiina Sepp

ARTH.02.063 Bioeetika, 3 EAP, Aime Keis (vastutav), Andres Soosaar, Irja Lutsar, Kai Õkva, Kaja-Triin Laisaar, Kristi Lõuk, Meego Remmel, Terje Mäesalu, Toivo Maimets

ARTH.02.001 Meditsiinieetika, 3 EAP, Aime Keis (vastutav), Kristi Lõuk

ARTH.02.055 Meditsiiniteooria ja -eetika, 3 EAP, Aime Keis (vastutav), Margus Lember, Aive Pevkur, Heli Tähepõld, Kai Part, Katrin Elmet, Kadri Simm, Kristi Lõuk, Made Laanpere, Diva Eensoo

AR00.00.100 Teadustöö üliõpilastele (ingl k), 2 EAP, Ana Rebane (vastutav), jt.

LTOM.04.004 Loomuuringute eetika, 3 EAP, Urmas Saarma (vastutav)

LTOM.04.009 Loomkatsete eetika, 3 EAP, Urmas Saarma (vastutav)

LOTI.02.017 Teaduse metodoloogia ja eetika biomeditsiinis, 1 EAP, Ülo Maiväli (vastutav), Kadri Simm, Taavi Päll, Villu Kasari

LTLT.00.002 Introduction to Doctoral Studies in Science and Technology, 3. EAP. Piia Post (vastutav) [Kristi Lõuk andis selle aine raames seminari teaduseetikast]

LTMR.06.003 Bioloogilise mõtte areng, teadusmetodoloogia ja bioeetika, 6 EAP, Toivo Maimets

#õpetamine
Tudengid suures auditooriumis käed ülesse tõstetud

Õppetegevus

#õpetamine
Inimene hoiab petri-topsi, milles on vetikas.

Eetikakeskus õpetab maaülikooli tudengitele teaduseetika kursust