Eetikakeskuse kontaktid

Külastusaadress
Jakobi 2, III korrus
Tartu 51005

Postiaadress
Tartu Ülikooli eetikakeskus
Ülikooli 18
50090 Tartu

E-post eetikakeskus@ut.ee

Telefon

Koordinaator - 737 5427
Projektijuhid - 737 5426
Raamatukogu - 737 5413


Juhataja professor Margit Sutrop

Eetikakeskuse töötajate kontaktid

Päisefoto: Mats Volberg

#ülikoolist
Inimesed istuvad eetikakekuse juubelil. Foto: Angelina Pjatkovskaja ja TÜ muuseum

Eetikakeskusest

#õppimine
Inimesed seisavad riiulite ees raamatuga

Eetikakeskuse raamatukogu

#ülikoolist

Andmekaitsetingimused

Tartu Ülikooli andmekaitsetingimused