Skip to main content

Eetikakeskuse kontaktid

Külastusaadress
Jakobi 2, III korrus
Tartu 51005

Postiaadress
Tartu Ülikooli eetikakeskus
Ülikooli 18
50090 Tartu

E-post eetikakeskus@ut.ee

Telefon

Koordinaator - 737 5427
Projektijuhid - 737 5426
Raamatukogu - 737 5413


Juhataja professor Margit Sutrop

Eetikakeskuse töötajate kontaktid

Päisefoto: Mats Volberg

#õppimine
Inimesed seisavad riiulite ees raamatuga

Eetikakeskuse raamatukogu

Jaga
15.12.2021
#muu

Eetikakeskuse partnerid ja toetajad

Tartu Ülikooli eetikakeskus tänab südamlikult oma sponsoreid!

Jaga
06.08.2021
#muu

Külalisteadurid

Nora Hangel, Konstanzi Ülikool, Saksamaa (24.08.2015-15.09.2015).

Jaga
06.08.2021