Eetikakeskuse kontaktid

Külastusaadress
Jakobi 2, III korrus
Tartu 51005

Postiaadress
Tartu Ülikooli eetikakeskus
Ülikooli 18
50090 Tartu

E-post eetikakeskus@ut.ee

Telefon

Koordinaator - 737 5427
Projektijuhid - 737 5426
Raamatukogu - 737 5413


Juhataja professor Margit Sutrop

Eetikakeskuse töötajate kontaktid

Päisefoto: Mats Volberg

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus

e-kiri

PPA kinnitab, et Tartu Ülikoolile saadetud pommiähvardus on petukiri