Autor:
freepik.com

Mikrokraadiprogramm „Eetika ja väärtused organisatsioonis“

Uus mikrokraadiprogramm „Eetika ja väärtused organisatsioonis“ pakub võimalust tutvuda eri eetiliste lähenemisviisidega, õppida tundma eetiliselt tundlikke kohti ning lahendama ja ennetama eetilisi probleeme. Programm on mõeldud nii era- kui ka riigisektori ettevõtete ja organisatsioonide personalispetsialistidele, erinevate astmete juhtidele, koolitusspetsialistidele, meeskonnatöö koolitajatele ja teistele huvilistele.

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on koolitada eksperte, kes on suutelised lahendama oma valdkonnas eetikaküsimusi ja teisi sel teemal toetama. Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu oskab oma organisatsioonis eetikat ja väärtusi puudutavaid küsimusi märgata, rakendab erinevaid tööriistu, et kujundada väärtuspõhist organisatsioonikultuuri, ning mõistab heade tavade olulisust väärtusarenduses.

Programmi kuuluvad ained annavad edaspidiseks vajalikud baasteadmised, oskused ja tööriistad ning aitavad arendada teadmisi ja oskusi erinevates organisatsioonieetika küsimustes. Programmi lõpetab aine, kus osalejad saavad õpitut rakendada oma organisatsiooni praktiliste eetikaprobleemide ja -dilemmade lahendamisel.

Mikrokraadiprogrammi „Eetika ja väärtused organisatsioonis“ läbinu suudab eest vedada oma organisatsiooni väärtusarendust nii nõustades, vajalikke juhendeid luues, dialoogilist kommunikatsiooni rakendades kui ka eetilisi probleeme lahendades ja ennetades.

Huvilistele toimub infotund 17. augustil kell 16 Zoomi vahendusel. Link saadetakse registreerunutele ning kirja saab end panna siin.

Täpsem informatsioon

Toimumisaeg: 04.09.2023–30.06.2024

Toimumiskoht: õppetöös on kombineeritud lähiõpe Tartus ja veebiõpe. Eri ainete seminarid koondatakse kokku pikemateks, kuid harvem toimuvateks seminaripäevadeks.

Maht: 18 EAP-d

Hind: 2000 € (käibemaks ei lisandu)

Sihtrühm: Nii era- kui ka riigisektori ettevõtete ja organisatsioonide (sh haridusasutuste) personalispetsialistid, erinevate astmete juhid, koolitusspetsialistid, meeskonnatöö koolitajad ja teised huvilised.

Õppejõud: Margit Sutrop, Halliki Harro-Loit, Anu Tammeleht, Mari-Liisa Parder, Mari-Liis Nummert, Helen Hirsnik, Nele Punnar, Marju Lauristin, Tõnu Lehtsaar ja Eleri Lõhmus.

Mikrokraadiprogramm koosneb kuuest ainest:

Organisatsioonid vajavad juhte ja töötajaid, kes mõistavad eetika tähtsust ja oskavad seda praktikas rakendada. Ühiskond vajab organisatsioone, mis toimivad vastutustundlikult ja järgivad eetilisi põhimõtteid. Programmi raames tutvutakse eetika alustega ning õpitakse rakendama erinevaid meetodeid ja tööriistu oma organisatsiooni väärtuste arendamiseks.

 
Kertu Rajando, programmijuht

Toimunud mikrokraadiprogrammid:

Kursuse visuaal

Eetiline tundlikkus aitab hoida õiget kurssi

Made Laanpere Susimetsas

Eetikateooria praktilisse tööellu

Lõpuseminaril osalejad Mustamäe Gümnaasiumi moodulmajaga tutvumas ja vestlemas õpetaja Tiina Tamiga.

Bürokraatia lihvimine ehk Kuidas kergendada klassijuhataja tööd