Lõppenud projektid

Siit lehelt leiab Tartu Ülikooli eetikakeskuse lõppenud teadus- ja arendusprojektid.

Loe ka ülevaadet keskuse teadusprojektidest aastatel 2006-2011.

Projekti kestus: 2019–2021

Projektijuht: Ramon Llulli Ülikool (Hispaania), lisaks TÜ eetikakeskusele (Kadri Simm, Margit Sutrop) osaleb Eestist projektist veel Technopolis Group.

Summa: 76 580 EUR

IKT süsteemidel põhinev uudse tervishoiusüsteemi areng nõuab suuremat koostööd tervishoiutöötajate ja patsientide ning tehnoloogiaekspertide vahel, et tuvastada andmed ja informatsioon, mis on väärtuslikud tervishoiuteenuste pakkumisel ning jätta välja info, mis on kahjulik, ebakorrektne, sertifitseerimata, testimata või mis võib olla takistuseks patsiendile oma tervisega seotud otsuste tegemisel ning fundamentaalsete inimõiguste kaitsel. Hetkel valitseb puudus tehnoloogiaekspertidest ja inseneridest, kes tunnevad tervishoiuteenuste spetsiifilisi eetilisi mõjusid. Samal ajal on tervishoiukorraldajad tõrksad muudatuste osas, mida tehnoloogia kaasamine kaasa toob.

Projekti partnerid tajuvad selles olukorras, et meditsiinivaldkonna IKT ettevõtted ja tuleviku tööandjad peavad kasvatama tehnoloogilisi oskusi ja eetilist kompetentsi, et digitaalne tervishoiu innovatsioon rakenduks humanistlikul viisil. Nende vajaduste adresseerimiseks loob ATHIKA võimalused innovaatiliseks väljaõppeks, mille eesmärk on kasvatada IKT innovatsiooni ja ettevõtmiste edukat rakendumist Euroopa tervishoiuvaldkonnas.

ATHIKA loob koolitusprogrammi, kuhu kaasatakse akadeemilised ringkonnad, rahvatervise üksused, väikesed ja keskmised ettevõtted, start-up’id, ettevõtjad ja ärikonsultandid. Partnerite mitmekesisus tagab tervikliku nägemuse tervishoiusektorist ja võimaldab tuvastada kõige pakilisemad väljakutsed. Partnerid juhendavad tudengeid nende väljaõppe jooksul. Koostöösse on kaasatud erineva taustaga tudengid eri kõrgkoolidest, töötamaks välja uudseid tehnikaid ja eetilistele nõuetele vastavaid lahendusi. ATHIKA seob omavahel väljaõppe võistluslike tegevustega vastavates töötubades ja sümpoosionidel, kus vahetatakse projekti tulemusi, teadmisi ja õppetunde, mida partnerid, tudengid ja teised tervishoiuvaldkonna sidusrühmad üle Euroopa omandanud on.

Vaata projekti lehekülge

RITA4 taotlus „Euroopa teadlaste harta ja juhendi põhimõtete järgimine Eesti teadus ja arendusasutustes”

Projekti TÜ eetikakeskuse poolne täitja: Mari-Liisa Parder, Tartu Ülikooli eetikakeskuse eetika teadur. 

Kestus: 2021

Rahastus TÜ eetikakeskusele: 6975 EUR 

Projekti eesmärgiks on analüüsida Euroopa teadlaste harta ja juhendi põhimõtete järgimist Eesti teadus- ja arendusasutustes ning seda, kas ja kuidas Harta ja juhendi põhimõtete järgimine toetab TAI strateegia inimvaraga seotud eesmärkide täitmist. Uuringu käigus viiakse Eesti TA asutustes läbi analüüs HRS4R metoodika alusel ning selle tulemusi kõrvutatakse TAI strateegia eesmärkidega. Projekti tulemusena valmivad soovitused TA asutustele ja poliitikakujundajatele Harta ja juhendi põhimõtete paremaks integreerimiseks. 

Projekti viib läbi konsortsium koosseisus Tallinna tehnikaülikool (TalTech, Partner 1), Eesti teaduste akadeemia (ETA, Partner 2), Tartu Ülikool (TÜ, Partner 3), Tallinna Ülikool (TLÜ, Partner 4) 

Tartu Ülikooli poolt osalevad taotluses Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskus ning Tartu Ülikooli eetikakeskus.