Uudised

Tartu Ülikooli eetikakeskuse uudised, pressiteated ja meedias avaldatud artiklid.

Tartu Ülikooli eetikakeskus pakub koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Ida-Virumaa lasteaedadele tuge väärtuspõhise hariduskultuuri arendamisel, et soodustada eestikeelsele õppele üleminekut.
31.05.2023
 • #ühiskonnale
 • pressiteade
Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub kõiki huvilisi 14. juunil Euroopa Emotsioonide Uurimise Filosoofilise Ühingu 10. aastakonverentsi eelsesse töötuppa, mis keskendub emotsioonide olemusele.
26.05.2023
 • #teadus
 • uudis
13. juunil kl 15–17 toimuval veebipõhisel väärtusarutelude tasuta minikoolitusel arutatakse, mis on väärtusarutelud ning kuidas lapsi ja noori nendesse kaasata.
25.05.2023
 • #Tartu2024
 • #ühiskonnale
 • uudis
Eesti põliskeelte koostöökogu seminar vahetati infot Eesti põliskeelte olukorra üle, panid kõrva taha üksteise kogemusi ning arutati põliskeele mõiste sisustamise üle.
04.05.2023
 • #Tartu2024
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub teadlasi, kes puutuvad oma teadustöös kokku isikuandmetega, tutvuma juhendiga „Andmekaitse teadustöös“, mille eesmärk on toetada ülikooli teadlasi hea teadustava järgimisel.
20.04.2023
 • #teadus
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus korraldab praktilise arutelu-töötoa, kus räägime eetikast õppetöös.
14.04.2023
 • #õppimine
 • uudis
30. märtsil Võru kultuurimajas Kannel toimunud lapsesõbraliku linna inspiratsiooniseminaril arutleti, kuidas mõtestada lapsesõbralikkust.
05.04.2023
 • #Tartu2024
 • #ühiskonnale
 • uudis
TÜ eetikakeskus ja rakendusuuringute keskus koostöös Eesti Teadusagentuuriga kutsuvad osalema küsitluses, milles uuritakse Eestis töötavate teadlaste hoiakuid, kogemusi ja tavasid teaduseetika vallas.
21.03.2023
 • #teadus
 • uudis
9. märtsil Rõuge rahvamajas toimunud ümarlaual „Kupallo massva’ mahekängä’?“ olid luubi all mahetoit ja -põllumajandus nii globaalses kui lokaalses kontekstis.
14.03.2023
 • #Tartu2024
 • #ühiskonnale
 • uudis
13. märtsil registreeris Tartu Ülikooli rektori valimisteks moodustatud komisjon rektorikandidaatideks professor Toomas Asseri, professor Raul Eametsa ja professor Jaak Vilo.
13.03.2023
 • #rektori valimised
 • pressiteade
27. veebruaril Hargla koolis toimunud sisukal ja loovalt mängulisel haridus- ja motivatsioonipäeval tõdeti, et hea kooli üheks tunnusjooneks on kogukondlikkus.
02.03.2023
 • #Tartu2024
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse moodustatud komisjon valis esitatud taotluste põhjal Tartu Ülikooli 2022. aasta õppejõud.
20.02.2023
 • #tunnustamine
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab avatuks 2023. aasta tunnustusprogrammid „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“.
13.02.2023
 • #ühiskonnale
 • uudis
Ameerika Ühendriikide julgeolekuga seotud hankes kasutatati kahe Eesti naisteadlase, Margit Sutropi ja Katrin Laas-Mikko, teadustööd, mis on suurepärane näide teadmussiirdest ühiskonda.
11.02.2023
 • #rahvusvaheline
 • #teadus
 • uudis
1. märtsil toimub Tartu Ülikooli lahtiste uste päev. Sel aastal oodatakse kõiki huvilisi üle mitme aasta taas Tartusse kohapeale õppehooneid ja ühiselamuid avastama ning õppimisvõimalustega tutvuma.
09.02.2023
 • #kooliõpilasele
 • pressiteade
26.–27. jaanuaril toimus Põlva vallas Maarja külas Tartu Maailmaülikooli koolitusseminar „Karta või kaasata?“.
07.02.2023
 • #Tartu2024
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskuse ning Haridus- ja Noorteameti ekspertide ühistöös valmis tugimaterjal ehk deepank õpetajatele ja noorsootöötajatele koostöiste klassijuhatajatundide läbiviimiseks.
07.02.2023
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub kevadsemestril osalema kahel põneval kursusel, mis on kasulikud spetsialistidele ja juhtidele, kes oma asutuses eetika-teemadega tegelevad.
26.01.2023
 • #õppimine
 • #täiendusõpe
 • uudis
Jaanuaris algas kolm aastat kestev projekt, mille eesmärk on edendada teadusuuringute eetikat ja usaldusväärsust ning ennetada väärkäitumist teaduses.
20.01.2023
 • #instituudist
 • #rahvusvaheline
 • #teadus
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas 13. detsembril kolme omavalitsuse haridusjuhte, kes analüüsisid oma kogukonna hariduselu.
14.12.2022
 • #tunnustamine
 • uudis