Külalisteadurid

Nora Hangel, Konstanzi Ülikool, Saksamaa (24.08.2015-15.09.2015). Koostöös professor Margit Sutropiga arendab Nora Hangel välja väärtuste mängu situatisoone, mis puudutavad teadustöötajaid ning ühtlasi aitab ettevalmistada Tartu Ülikooli ja Konstanzi Ülikooli ühiskohtumist. Tema peamised uurimisvaldkonnad on: eetika, sotsiaalepistemoloogia, teadusfilosoofia ning teaduse ja tehnoloogia uuringud. Vaata täpsemat infot.

Tatiana Golikova, Mari Riiklik Ülikool, Venemaa (01.12.14–28.05.15), järeldoktor, Erasmus Mundus grant. Teema: moraalsete dilemmade kasutamine hariduses.