Eetikakeskuse partnerid ja toetajad

Tartu Ülikooli eetikakeskus tänab südamlikult oma sponsoreid!

Hindamatuks abiks eetikakeskuse ülesehitamisel ja tegevuse käivitamisel oli VolkswagenStiftungi toetus aastatel 2001–2006. Selle abil oli võimalik toetada erinevate erialade doktorantide eetikaalast uurimistööd, kutsuda külalisprofessoreid, komplekteerida eetikaalast raamatukogu, anda välja tõlkeõpikuid, korraldada konverentse ja seminare ning finantseerida doktorantide õppereise. Täname fondi peasekretäri dr Wilhelm Krulli ja granti hoidjat, Konstanzi Ülikooli emeriitprofessorit Jürgen Mittelstraβi toetuse ja meeldiva koostöö eest.

Konstanzi ülikooli juures tegutseva Herbert Quandt-Stiftungi (Altana AG) stipendiumiprogramm on aastatel 2001–2009 toetanud eetikakeskust erinevatel viisidel. Tänu sellele on mitmetel eetikakeskusega seotud doktorantidel olnud võimalus täiendada end Konstanzi ülikoolis ja saada sealsetelt professoritelt parimat juhendamist. Eetikakeskus tänab Konstanzi Ülikooli rektorit, õppejõude ja välissuhete osakonna töötajaid abi ja toetuse eest.

Eetikakeskus tegutses 2002. aasta sügisest 2011. aasta sügiseni Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensise ruumides. Eetikakeskus on tänulik võimaluse eest kasutada suurepäraseid ruume kesklinnas ja viia koos sihtasutusega läbi ühisüritusi. Oleme väga tänulikud sihtasutuse asutajatele, ennekõike Bonni ülikooli professorile Alexander von Rückerile, selle võimaluse eest.

Eraldi soovime tänada eetikakeskuse raamatukogu toetajaid. Tänu VolkswagenStiftungi toetusele 2001–2006 sai võimalikuks põhjaliku ja kaasaegse eetikaalase raamatukogu komplekteerimine.

Täname:

  • Konstanzi Ülikooli raamatukogu;
  • Sussexi ülikooli professorit Knud Haakonsseni kirjastuse Liberty Fund raamatuseeria „Natural Law and Enlightenment Classics“ saatmise eest;
  • Konstanzi ülikooli emeriitprofessorit Jürgen Mittelstraβi entsüklopeedia J. Mittelstraβ (ed.) „Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie“ kinkimise eest keskusele;
  • Jena ülikooli emeriitprofessorit Gottfried Gabrieli entsüklopeedia J. Ritter, K. Gründner, G. Gabriel (ed.) „Historisches Wörterbuch der Philosophie“ kinkimise eest keskusele ning
  • Eda Seppa Torontost feminismialase kirjanduse annetuse eest Eesti naisküsimuse projekti raames.

Oleme tänulikud ka kõikidele eetikakeskuse teadus- ja arendusprojektide rahastajatele, kelle grantidest on olnud võimalik teadustööks raamatuid muretseda ja seeläbi eetikakeskuse raamatukogu täiendada.