Õppetegevus

Eetikakeskuse ülesanne on aidata kaasa eetika õpetamisele ülikooli eri valdkondades, õpetades filosoofilist ja praktilist eetikat, ühendades kõiki eetika õpetajaid, juhendades kraadiõppureid, koostades metoodilisi materjale, komplekteerides erialaraamatukogu ja arendades eetikaveebi

Õppetöö osas on meie eesmärk olnud koordineerida eetika õpetamist Tartu Ülikooli kõigis valdkondades. Praegu loetakse ülikoolis nii bio-, keskkonna-, meditsiini-, meedia- ja teaduseetikat kui ka ärieetikat. Väga palju panustavad koostöösse eri valdkondadega ka Tartu Ülikooli hea teadustava nõustajad.

Aastate jooksul on väga viljakaks on osutunud erinevate erialade õppejõudude ühiskursused. Palju kuulajaid oli eesti kirjanduse professor Tiina Kirsi ja professor Margit Sutropi ühisel kursusel „Eetilised dilemmad Jaan Krossi teostes“, mille raames kohtusid kursusel osalejad ka kirjanik Jaan Krossi endaga. Eetikakeskusega koostöös ja VolkswagenStiftungi toetusel sündis ka professor Tiina Kirsi kursus „Akadeemiline kirjutamine: oskused ja ohud“, mille põhjal on plaanis kirjutada akadeemilise kirjutamise meisterlikkust ja eetikat käsitlev õpik.

Olemas on mõned üleülikoolilised eetikakursused, nt „Eetika alused“ bakalaureuseõppes, „Bioeetika“ ja „Hea teadus: raamnõuded, väärtused ja tegevuspõhimõtted“ doktorantidele, ning erialased eetikakursused, aga siin on veel kõvasti arenguruumi.

Ideaalne oleks, kui kõikidel erialadel oleks võimalik saada alusteadmised eetikast ning tutvuda oma valdkonna eetika peamiste küsimustega. Eetikakeskuse üks sihte on varasemalt olnud leida noori inimesi, kes spetsialiseeruksid oma valdkonna eetikale ja oleksid võimelised seda ka õpetama. VolkswagenStiftungi toetusel saime keskuse algusaastatel anda eri teaduskondade doktorantidele stipendiume eetikaküsimustega tegelemiseks. Stipendiumi toel on üheksa stipendiaati jõudnud doktoritöö kaitsmiseni. Nemad ongi sageli meie saadikuteks valdkondades.

Päisefoto: Nele Tammeaid

Mikrokraadiprogramm

Eetikakursused

Raamatukogu

Tule praktikale!

#õpetamine
Eetika raamatud riiulil

Eetikaalased kursused

#õpetamine
Inimene hoiab petri-topsi, milles on vetikas.

Eetikakeskus õpetab maaülikooli tudengitele teaduseetika kursust