Autor:
Pexels.com

Euroopa Horisont programmi projekt „Teaduse usalduse innustamine ja kinnistamine“

Projekti tunnus: 101058158

Projekti kestvus: 01.06.2022–31.05.2025

Summa: 129800 EUR

Juhtpartner: Erasmus Universiteit Rotterdam

Vastutav täitja: prof Margit Sutrop, Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor

 

Image
IANUSe logo, kaksikpea, usaldus

Projekti kirjeldus

Projekt IANUS tugevdab teaduse õigustatud usaldust, soodustades sellega osalemist teadustöös kui koosloomes tehtavas ja kaasavas protsessis, mis on ühiskondlike väärtuste, murede ja vajaduste suhtes tundlik. Usaldus peab tulenema sellest, et teadmiste loomise protsess on läbipaistev ja usaldusväärne ning selle aluseks peab olema ühiskonna aktiivne kaasamine ja teenimine, mis on osa teaduse modus operandi’st ehk tööviisist.

Meie peamised eesmärgid on:

  • aidata kodanikel ja teistel huvipooltel eristada õigustatud usaldust alusetust;
  • võimaldada neil toime tulla teaduslikule teadmisele omase ebakindluse ning episteemilise pluralismiga;
  • võimaldada teadlastel usaldust edendada radikaalsete metoodiliste muutuste kaudu, muutes teadusuuringud kaasavaks, läbipaistvaks ja ühiskonna vajadustele ning probleemidele vastavaks, langetades tõkkeid teaduse ja ühiskonna vahel;
  • võimaldada teadlastel läbi viia asjakohaseid, kaasavaid ja väärtuspõhiseid uuringuid, loobudes samaaegselt erapoolikusest, ideoloogilistest eelarvamustest ja huvide konfliktidest.

Akronüüm IANUS viitab väravate jumalale Janusele (ladina keeles ianus), kes vaatleb teadmiste tootmise protsessi nii seest kui ka väljastpoolt. Usaldus teaduse vastu pole kunagi iseenesestmõistetav. Tugev usaldus on hästi paigutatud, vastastikune ja teadlik.

Tuginedes teistele raamprogrammi raames rahastatud projektide arusaamadele ja tulemustele, IANUS

  • kaardistab teaduse usalduse seisukohalt oluliste projektide ja diskursuste maastikku;
  • töötab välja selle kontseptuaalse raamistiku;
  • viib läbi osalusuuringuid teaduse usalduse tingimuste kohta;
  • algatab konkreetseid tegevusi usalduse tugevdamiseks ühisloome ja kaasamise kaudu;
  • annab poliitilisi soovitusi peamistele teaduse ja ühiskonna sidusrühmadele (nt rahastajad, ülikoolid, uurimisrühmad, haridustöötajad, meedia);
  • loob platvormi teadlaste ja ühiskonna sidusrühmade vaheliseks suhtluseks ja kaasatuseks, et usaldust tugevdada.

Erinevate ühiskondlike väljakutsete keerukus ja pakilisus on kiirelt süvenenud ning usaldus teaduse vastu määrab meie suutlikkuse neid väljakutseid tõhusalt lahendada.

 

Päisefoto: Markus Spiske, pexels.com

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal

Jätku- ja osalussuutlikkuse edendamine ühiskonnas dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu (DIACOMET)