Autor:
Andero Kalju

Tartu Ülikooli saab kandideerida veel vaid 29. juunini

Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese ja teise astme õppesse saab kandideerida veel kolmapäeva, 29. juuni südaööni. 27. juuni pärastlõuna seisuga olid eestikeelse õppekava alusel õppida soovijad esitanud 7569 avaldust, sealhulgas esimesel astmel ehk bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidus ja –integreeritud õppes 6065 ning teisel astmel ehk magistriõppes 1504.  

Avaldusi saab esitada elektroonselt sisseastumise infosüsteemis (SAIS). Ühele õppeastmele kandideerimiseks saab iga kandidaat esitada kuni kaks avaldust. Nende hulka loetakse ka Pärnu ja Narva kolledžisse ning Viljandi kultuuriakadeemiasse kandideerimise avaldused.

ID-kaardi või mobiil-ID puudumisel on võimalik esitada paberavaldus ja lisadokumendid Tartus aadressil Ülikooli 20–320 (Ülikooli kohviku maja) ning Narva ja Pärnu kolledžis, Viljandi kultuuriakadeemias ning Tartu Ülikooli Tallinna esinduses. Paberavaldusi võetakse vastu kella 13.00–16.00.

Paberdokumentidega peavad kohale tulema ka need üliõpilaskandidaadid, kelle SAIS-is esitatud avaldusel ei kajastu sisseastumiseks vajalikud õppetulemused ja haridusandmed – näiteks need, kes on varasema hariduse omandanud välismaal või enne 2004. aastat.

Vastuvõtutingimused on Tartu Ülikoolis õppekavati erinevad. Täpne teave on ülikooli veebilehel iga õppekava kirjelduse juures.

Olulised kuupäevad Tartu Ülikooli kandideerimisel:

  • 29. juunini kestab avalduste ja dokumentide esitamine;
  • 1.–10. juulini toimuvad sisseastumiseksamid;
  • 12. juulil tehakse esimesed vastuvõtuotsused ja avaldatakse esialgsed vastuvõetute nimekirjad;
  • kahe päeva jooksul pärast vastuvõtuotsuse tegemist peavad vastuvõetud kinnitama oma soovi õppima tulla;
  • kuni 24. juulini on võimalus kandideerida programmi „Talendid Tartusse!“ neil, kes on gümnaasiumi jooksul osalenud Eesti olümpiaadi lõppvoorus, rahvusvahelisel olümpiaadil, sooritanud eesti keele ja matemaatika riigieksami vähemalt 90 punktile või saanud Tartu Ülikooli akadeemilises testis vähemalt 80 punkti;
  • 29. augustil algab uus õppeaasta.

Infot selle kohta, mitu inimest eelmisel aastal millise Tartu Ülikooli õppekava alusel õppida soovis ja kui suureks kujunes konkurss, leiab vastuvõtustatistika lehelt. Lähem teave Tartu Ülikooli astumise kohta on Tartu Ülikooli sisseastujate veebis ja SAIS-is.

Tartu Ülikooli vastuvõtu välikampaania 2022 Tallinnas

Vastuvõtt Tartu Ülikooli kestab veel 29. juunini