Foto:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Eetikakeskus kutsuti Euroopa iseloomukasvatuse võrgustikku

Juunis osalesid TÜ eetikakeskuse esindajad Birminghami Ülikooli konverentsil, kus kuulutati välja üle-euroopalise iseloomukasvatuse ühenduse loomine, mille asutajaliikmeks oodatakse ka eetikakeskust.

13.–14. juunil külastasid eetikakeskuse koolide ja lasteaedade väärtusarenduse nõustaja Helen Hirsnik ja TÜ ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit Birminghami Ülikooli iseloomukasvatuse teaduskeskust – The Jubilee Centre for Character & Virtues.

Kolmeteistkümne riigi delegaadid osalesid keskuse korraldatud konverentsil „Supporting the Establishment of Character Education Research Centres in Europe“, kus ettekannetele lisaks arutati uue teaduskoostööle suunatud ühenduse – European Character Virtues Association ehk ECVA – loomist. Külalistele tehti ka giidiga ringkäik Birminghami Ülikooli Koolis (University of Birmingham School), mis on sealne praktilise iseloomukasvatuse juhtiv näide.

ECVA pakub võimalust mõttevahetuseks iseloomukasvatuse valdkonna uurimistöö, koolituste ja võrgustike edendamiseks. Ühendus pakub parimaid võimalusi heade praktikate jagamiseks – liikmed saavad osaleda projektides, üritustel ja muudes vastastikuse õppimise tegevustes, mis hõlmavad paljusid ülikoole. ECVA on liikmesorganisatsioon, mis koosneb akadeemilistest võrgustikest, praktikute ühendustest, uurimisrühmadest ja ülikoolidest. Assotsiatsioon plaanib korraldada iga-aastaseid temaatilisi konverentse ning luua ajakirja „European Journal of Character and Virtues“.

 

Päisefotol vasakult eetikakeskuse koolide ja lasteaedade väärtusarenduse nõustaja Helen Hirsnik, prof James Arthur (The Jubilee Centre for Character and Virtues direktor) ja TÜ ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit. Foto: TÜ eetikakeskus

Külasta Jubilee keskuse kodulehte

Klõpsa siia
#rahvusvaheline
Käsi kirjutab pastakaga paberile allkirja.

Eberbachi avalduses hoiatatakse, et Euroopa kõrghariduse väärtused on ohus

#rahvusvaheline

Šoti kooli väärtused on loodud koolipere ühistöös

Veebruari algul käisid Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuhid ja väärtusarenduse nõustajad – kriitilised sõbrad – õppereisil, et saada aimu, kuidas tegeletakse väärtustega šoti haridussüsteemis.
#rahvusvaheline
Lauamängu laud, kaardid ja liivakell.

Soome kolleegid tutvustasid multikultuursust õpetajahariduses