Autor:
Pexels.com

Eetikakeskus õpetab maaülikooli tudengitele teaduseetika kursust

Tartu Ülikooli eetikakeskus alustas käimasoleva õppeaasta kevadsemestril Eesti Maaülikoolis uut kursust „Teaduseetika“, milles osalevad I ja II kursuse doktorandid.

Kursus teeb sissejuhatuse eetikasse ja moraali ning annab ülevaade teaduseetika põhimõtetest, valdkonda reguleerivatest juhistest ja koodeksitest, hea teaduse ja väärkäitumise omavahelisest suhtest ning uurimistöö eetilistest aspektidest. Vaatluse all on ka autorsusega seotud küsimused ning teadlase roll teaduskogukonnas.

Kursus lõpeb praktilise ülesandega, milles doktorandid peavad oma teadustööd analüüsima. See aitab tudengitel ära tunda oma uurimistöö eetilised aspektid, aga leida sealjuures koheselt ka võimalikke lahendusi.

Mari-Liisa Parder, kursuse vastutav õppejõud ja eetikakeskuse eetika teadur sõnas, et huvi kursusel osalemise vastu oli tudengite seas kõrge, mis on äärmiselt positiivne. „Kursusele registreerus ligi 40 tudengit ning hoolimata sellest, et toimetame interneti vahendusel, on doktorandid olnud üsna aktiivsed ja tähelepanelikud küsimuste küsimisel ning oma teadustööde eetilisest aspektist analüüsimisel“, ütles Parder, lisades, et oma töid esitlenud doktorandid on välja toonud põnevaid ja olulisi eetilisi dilemmasid ning neile lahendusi otsinud.

Pärast kursuse läbimist peaks õppijad tundma teaduseetika põhimõtteid ning oskavad kasutada oma valdkonna reguleerivaid juhiseid ja koodekseid. Lisaks on kursus kasulike näidetega ning valmistab doktorante ette tööks teadusmaailmas: näiteks õpitakse kursusel tundma head teaduse tavasid ning väärkäitumise vältimist.

Kursusel õppijad saavad ülevaate hea teaduse võtmeküsimustest: teaduspublikatsiooni autorsuse kokkuleppimine mitme autoriga publikatsiooni korral, teavitatud nõusoleku küsimine, andmete töötlemine, uuringusse kaasatud inimeste privaatsuse ja isikuandmete kaitse tagamine, teadustööks vajalike lubade, nõusolekute ja eetikakomitee kooskõlastuste sisu ja taotlemine. Kursus toimub kogu semestri vältel e-õppes.

Lisateave
Mari-Liisa Parder, Tartu Ülikooli eetikakeskuse eetika teadur, mari-liisa.parder [ät] ut.ee

Visuaal õpetajate eetikakoodeksi töötoa üritusele- tahvel, kuhu joonistatakse kriidiga

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub õpetajate eetiliste valikute töötuppa!

Väärtusteraamatu "Mis on sulle kallis?" esikaas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub lasteraamatu „Mis on sulle kallis?“ esitlusele

Hand with a syringe

Töötuba: vaktsineerimise eetikast 30. juunil 2023