Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Eetikanõukogu toetab Eesti Tehisintellekti Tippkeskuse tegevust

Eesti Tehisintellekti Tippkeskuse juures alustas tööd eetikanõukogu, mida juhib Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof. Margit Sutrop. 

28. mail avati Tartu Ülikooli Delta õppehoones pidulikult Eesti Tehisintellekti Tippkeskus (EXAI), mille raames tegeletakse järgneva 7 aasta jooksul 4 alusteaduse teemaga: tehisintellekti teadmiste arendamine, hübriidsed tehisintellektisüsteemid, ohutuspiirded ja usaldusväärsus, privaatsus ja turvalisus. Lisaks tegeletakse 5 rakenduslikuteaduse teemaga: e-valitsemine, küberkaitse, haridus, tervishoid ja äriprotsessid.

Avakonverentsil „Juhatades  teed usaldusväärse tehisintellekti suunas“ arutati, kuidas luua usaldusväärset tehisintellekti ja panna see tööle inimeste heaolu suurendamiseks. Teadlased, filosoofid,  ettevõtjad ja riigi esindajad arutasid selle üle, mis on usaldusväärne tehisintellekt ja kaugel Eesti selle loomisel on.

Tippkeskusesse kuulub 13 uurimisgrupp ja nõu annavad rahvusvaheline teadusnõukogu ja eetikanõukogu.

Rahvusvahelist eetikanõukogu hakkab juhtima Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof. Margit Sutrop. Eetikanõukogu on 4-liikmeline ja sinna kuuluvad veel prof. Joanna Bryson (Hertie kool, Saksamaa), dr Björn Lundgren, Friedrich Alexandri (Erlangen-Nürnbergi Ülikool), dr Pieter Gryffroy (Timelexi advokaadibüroo). Eetikanõukogu teaduslik sekretär on Tartu Ülikooli eetikakeskuse teadur dr Mari-Liisa Parder.

Juri Lotmani joonistused iseendast

Tartu semiootika suvekool 2024 õppimisest ja haridusest Viljandis

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal

Jätku- ja osalussuutlikkuse edendamine ühiskonnas dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu (DIACOMET)