Autor:
Kertu Rajando

Eetikateooria praktilisse tööellu

Tartu Ülikooli kliinikumis vanemarstina ja Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudis kaasprofessorina töötav Made Laanpere peegeldab oma kogemust Tartu Ülikooli eetikakeskuse mikrokraadiprogrammist „Akadeemiline ja teaduseetika: teooriast praktikasse“. „Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastal 1988. Lisaks olen läbinud sünnitusabi ja günekoloogia internatuuri ja 2014. aastal kaitsesin filosoofiateaduste doktorikraadi Tartu Ülikoolis,“ kirjeldab ta enda senist õpikäiku.  

Uus viis enesetäienduseks 

Made tõi mikrokraadiprogrammi soov täiendada baasteadmisi eetikas. „Alates 2010. aastast annan seminare I kursuse arstiteaduse üliõpilastele reproduktiiveetika teemal ja alates 2018. aastast seksuaalsusega seotud teemadel III kursusele patsiendikeskse suhtlemise aines. Tundsin alati, et mul jääb puudu baasteadmisest ja oskusest punuda eetikat igapäevasesse meditsiini ehk edastada selle olulisust kolleegidele, residentidele, üliõpilastele,“ lisab Made.  

Praktilised teadmised edasiseks 

 „Eetikateemad on mind alati kõnetanud. Olles Eesti naistearstide seltsi president, pidin palju kordi enda jaoks lahti mõtestama ja selgitama mitmeid bioeetika alusteemasid: abort, surrogaatemadus, seksuaalvägivald, seksuaalse enesemääramise vanus, kodusünnitus jne. Nähes pakkumist, haarasin sellest kohe kinni,“ kirjeldab Made mikrokraadiprogrammiga liitumise teekonda. Ta lisab, et on läbinud enne mikrokraadiprogrammi Tallinna Ülikoolis, mis julgustas ka Tartu Ülikoolis liituma.  

Programm pakkus uusi tutvusi 

Made toob välja, et jäi programmiga väga rahule. „Sain nii teadmisi, mida vajasin, kui ka julgust nende teemadega edasi minna.“ Programm osutus kohati mahukaks ja pingeliseks, kuid seda kaalus kindlalt üle kaasa saadud kvaliteetsete teadmiste hulk. „Programm oli väga silmaringi avav. Mina ei kriipsutaks seal peaaegu mitte midagi läbi. Kõik kaasõppijad olid väga toredad inimesed, kellega poleks muidu kohtunudki,“ kirjeldab Made enda kogemust.  

 

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on ka sel aastal algamas uus mikrokraadiprogramm „Eetika ja väärtused organisatsioonis“. Tegemist on eelmisest aastast erineva programmiga, mis on sel korral suunatud avaliku ja erasektori spetsialistidele. Õpitakse vajalikke alusteadmisi ja oskusi eetika valdkonnas, mis aitavad organisatsioonieetika küsimustega edukalt toime tulla. Loe lähemalt Tartu Ülikooli eetikakeskuse kodulehelt.  

Kursuse visuaal

Eetiline tundlikkus aitab hoida õiget kurssi

Lõpuseminaril osalejad Mustamäe Gümnaasiumi moodulmajaga tutvumas ja vestlemas õpetaja Tiina Tamiga.

Bürokraatia lihvimine ehk Kuidas kergendada klassijuhataja tööd

TÜ eetikakeksuse mikrokraadiprogrammi visuaal.

Mikrokraadiprogramm „Eetika ja väärtused organisatsioonis“