Autor:
Triin Paaver

Kogutakse tagasisidet Tartu Ülikooli heale teadustavale

Detsembris ja jaanuaris käivad koos fookusgrupid, et koguda tagasisidet Tartu Ülikooli hea teadustava dokumendi kavandile.

Tagasisidet kogutakse eri valdkondade ja eri rollide esindajatelt (doktorandid, järeldoktorid, teadlased ja õppejõud, teadus-administraatorid, ajakirjade toimetajad). Selle tulemusel täiendatakse ja parandatakse TÜ hea teadustava dokumenti.

Tartu ülikooli hea teadustava on ülikoolisisene kokkulepe väärtustes ja standardites, millele teadustegevus peaks vastama.

Hea teadustava formuleerimise tööd koordineerib Tartu ülikooli eetikakeskus, kes paralleelselt aitab koostada ka Eesti head teadustava, tehes tihedat koostööd teiste Eesti ülikoolide ja Eesti teadusagentuuriga.

Tartu ülikooli hea teadustava dokument koosneb kolmest osast:

·         alusväärtused, millele teadustöö tugineb;

·         standardid erinevate teadustöös ette tulevate eetiliste valikukohtade lahendamiseks ja

·         ülikooli sisesed protseduurireeglid, kuidas edendada eetilist pädevust Tartu ülikooli (alustavate) teadlaste seas ning kuidas menetleda kahtlustusi teadusalase väärkäitumise (nt fabritseerimise, tõenditega manipuleerimise ja plagieerimise) kohta.

Ajakava ning materjalid on kättesaadavad Tartu Ülikooli kodulehel: https://www.ut.ee/et/hea-teadustava

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal

Jätku- ja osalussuutlikkuse edendamine ühiskonnas dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu (DIACOMET)

Tartu_Ülikooli_eetiakakeskuse_mikrokraadiprogramm_kujundamata_Visuaal_Tartu_Ulikooli_eetikakeskus

Uus mikrokraadiprogramm aitab kujundada väärtuspõhist organisatsioonikultuuri