Autor:
Pexels.com

PPA kinnitab, et Tartu Ülikoolile saadetud pommiähvardus on petukiri

Politsei ja Piirivalveamet andis kell 9.15 teada, et täna öösel saadeti mitmekümnele Eesti asutusele, sh koolidele ja lasteaedadele meili teel venekeelne pommiähvardus.

„Sarnane pommiähvarduste laine oli paar päeva tagasi ka Lätis. Politsei praeguse hinnangu kohaselt on tegemist laiaulatusliku spämmikirjade lainega, mille eesmärk on häirida asutuste tööd. Politsei suhtleb asutustega, kes on selle kirja saanud, ja tegeleb ähvarduse tegija väljaselgitamisega,“ ütles PPA operatiivjuht Heigo Reinek.

Tartu Ülikoolis jätkub tavapärane õppetöö.

Tartu Ülikool, arvutikasutaja

Välisveebi menüüvaade ja otsing on saanud uue välimuse

Uus mikrokraadiprogramm aitab kujundada väärtuspõhist organisatsioonikultuuri

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub nii avaliku kui ka erasektori spetsialiste osalema uues mikrokraadiprogrammis „Eetika ja väärtused organisatsioonis“.
Inimesed istuvad eetikakekuse juubelil. Foto: Angelina Pjatkovskaja ja TÜ muuseum

Eetikakeskusest