Foto:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Soome kolleegid tutvustasid multikultuursust õpetajahariduses

Aprilli teisel nädalal osales Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Mari-Liis Nummert koos humanitaarainevaldkonna arendusrühma delegatsiooniga kogemusvahetusvisiidil Helsinki Ülikoolis.

Kohtumise fookuses oli mitmekultuuriline haridus.  Arendusrühma delegatsioon tutvus soomlaste kogemusega, kuidas rakendada mitmekultuurilist haridust õpetajate esmakoolituses. Projektijuhi Mari-Liis Nummerti sõnul loetakse meie ülikoolides noortele õpetajakandidaatidele mitmekultuurilisusega seonduvaid aineid vähe ning arendusrühma üks kompetentsidest oleks laiapõhjalisema õppe väljatöötamine. 

Esmalt külastasid Mari-Liis Nummert, Olga Schihalejev, Karmen Trasberg ja Triinu Laar Soome Latonkarta kooli, kus tutvuti mitmekultuurilise klassiruumi juhtimise metoodikatega. Koolis on lisaks soome keelele kasutusel mitu töökeelt, sest koolis õppivate laste taust on mitmekultuuriline.

Kogemuste vahetamiseks külastati Helsinki ülikooli õpetajakoolituse osakonda, kus tutvuti mitmekultuurilise hariduse eest vastutavate õppejõudude ja teemat uurivate doktorantidega. Helsinki ülikooli õpetajakoolituses üritatakse mitmekultuurilisuse teemat integreerida õpetajakoolituse esma- ja täiendõppesse nii, et see poleks esindatud vaid õppeaine või moodulina. Uuriti, kuidas Soome kolleegid, kellel on pikaajalisem kogemus, on sellist õpet üles ehitanud, millised on olnud raskused ja kuidas saavutada edu. „Naabrite kogemusest on hea õppida, sest siis saame ise õpet kujundades tegutseda veelgi tarmukamalt,“ märkis Nummert.

Lisaks kogemuste ammutamisele toimusid visiidil ka erinevad töötoad. Neist ühe raames tutvustasid Mari-Liis Nummert ja Olga Schihalejev väärtuskasvatuse mudeleid ning nende näitlikustamiseks ja meetodi tutvustamiseks lahendati Tartu Ülikooli eetikakeskuse välja töötatud väärtuste mängu situatsioone, mis olid mõeldud õpetajate väärtusrefleksiooniks ning  temaatiliselt seotud mitmekultuurilisusega. Mäng ja selle metoodika võeti soomlaste poolt suure vaimustusega vastu.

Humanitaarainevaldkonna arendusrühm tegeleb humanitaar- ja kunstide valdkonda kuuluvate allüksuste kompetentsi vahendamisega õpetajakoolitusse. Arendusrühma eesmärgiks on õpetajakoolituse toetamine mitmekultuurilise hariduse teemal. 

#instituudist #rahvusvaheline #teadus
Mädanenud õun

Valdkondadevaheline teadusprojekt toetab eetilist otsustamist

#rahvusvaheline
Kolm inimest seisavad üksteise kõrval

Eetikakeskus kutsuti Euroopa iseloomukasvatuse võrgustikku

#rahvusvaheline
Käsi kirjutab pastakaga paberile allkirja.

Eberbachi avalduses hoiatatakse, et Euroopa kõrghariduse väärtused on ohus