Šoti kooli väärtused on loodud koolipere ühistöös

Veebruari algul käisid Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuhid ja väärtusarenduse nõustajad – kriitilised sõbrad – õppereisil, et saada aimu, kuidas tegeletakse väärtustega šoti haridussüsteemis.

Image
Kollaaž erinevatest Šotimaad iseloomustavatest piltidest.

Šoti ja Eesti haridussüsteemil on ühiseid jooni, näiteks väärtuspõhine, pädevustele ja õpetaja autonoomiale keskenduv õppekava. Õppereisi käigus selgus, et sarnasusi ja sarnaseid väljakutseid on veelgi: õpetajaameti vähene populaarsus, raskused õppekava rakendamisega või ka õpetajakoolituse kaasaegsemaks muutmine.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse kooli suuna projektijuhi Mari-Liis Nummerti sõnul oli väga sümpaatne, et ka kõige pisem põnn koolis teadis kolme või nelja väärtust, mis kool oli välja valinud, ja oskas selgitada, mida need tähendavad. Veel enam – õpilased oskasid öelda, mida nad on nädala jooksul teinud, et neid väärtusi harjutada. Nii õpe, huviharidus, lapsevanematega suhtlemine kui ka tunnustamise süsteem koolis on üles ehitatud kooli väärtustest lähtuvalt.

„Ühes koolis toimus iganädalaselt tunnustamishommik, kus kiita said õpilased, kes olid paistnud silma mõne kooli väärtuse kandjana eelmisel nädalal - näiteks aktiivse kodaniku tunnustuse sai see, kes riisus koolimaja ümbrusest puulehti. Võiksime siin Šotimaast eeskuju võtta ja teadlikumalt tegeleda väärtuste esile toomisega,“ leidis Nummert.

Eesti delegatsiooni kuulusid eetikakeskuse projektijuhid Mari-Liis Nummert ja Nele Punnar, eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajad ehk kriitilised sõbrad, Mitmekultuuriliste koolide õpivõrgustiku koolijuhid, õppejuhid ja õpetajad ning reisi korraldaja, Briti Nõukogu esindaja Ursula Roosmaa. Lisaks olid eestlastele reisi ajal õpikaaslasteks Briti Nõukogu kutsel tulnud delegatsioon Lätist – inimesed ministeeriumist, hariduse tugikeskustest ja koolist.

Õppereis toimus Briti Nõukogu ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse koostööprojekti „Mitmekultuuriliste koolide õpivõrgustiku asutamine“ raames.

Juri Lotmani joonistused iseendast

Tartu semiootika suvekool 2024 õppimisest ja haridusest Viljandis

Hand with a syringe

Töötuba: vaktsineerimise eetikast 30. juunil 2023

Margit Sutrop ja Katrin Laas-Mikko

NAISED TEADUSES: Pentagon kasutas USA sõjaväe- ja valitsusasutuste turvalisuse tagamise hankes Eesti filosoofide teadustööd