Autor:
Pexels.com

Tartu Ülikool aitab uurida küberkuritegude motiive

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja õigusteaduskond osalevad uues teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ teadusprojektis, kus uuritakse laste ja noorte internetikäitumise jälgimise põhjal küberkuritegude toimepanemise sotsiaalseid ja psühholoogilisi põhjuseid.

Projekti „RAYUELA“ eesmärk on kokku tuua õiguskaitseasutused, sotsioloogid, psühholoogid, antropoloogid, õigusnõunikud, arvutiteadlased ja insenerid, et parandada ennetustööd ja mõista paremini tegureid, mis mõjutavad alla 18-aastaste veebikasutust ning soodustavad küberkuritegude toimepanekut. Projekti esimene kohtumine toimus 1. ja 2. oktoobril.

„Eetikakeskus nõustab „RAYUELA“ projektipartnereid teaduseetika ja privaatsuse kaitse teemadel. Oleme ka varem laste ja noorte uurimistöösse kaasamise puhul aidanud eetikajuhiseid koostada,“ ütles keskuse juhataja professor Margit Sutrop. Ta lisas, et eetikakeskuse ülesanne on pakkuda oma kogemust küsimustes, kuidas kaasata lapsi uurimistöösse ja millised sotsiaalteaduslikud meetodid on eetiliselt lubatavad.

Projektis osaleb ka õigusteaduskond, kes professor Jaan Ginteri juhtimisel tegeleb uuringus kriminoloogia ja andmekaitsega. „Õigusteaduskonna roll on selles projektis internetiohtude viktimoloogiline (ohvriõpetus; õpetus kuriteo ohvrist – toim.) ja kriminoloogiline külg ning uuringus andmete kasutamise õiguslik pool,“ ütles professor Ginter.

Noorte kaasamine on tähelepanu alla võetud eeskätt seetõttu, et õiguskaitseorganid on märganud järjest enam just noori inimesi küberkuritegusid toime panemas. Projekti kirjelduses on osutatud, et noored peavad neid tegusid naljakaks ega mõista oma tegude tagajärgi ning neile järgnevat karistust. Rahvusvaheliselt hinnatakse küberkuritegevusest põhjustatud kahjuks 445 miljardit dollarit aastas.

„RAYUELA“ raames luuakse erinevatele veebiplatvormidele sobilik interaktiivne hariduslik mäng, mis jutustab lugusid küberseiklustest. Mängija pannakse sageli valiku ette ja mängu tulemus sõltub tema valikutest. Projekti raames vaadeldakse lapsi mängu mängimas nii kontrollitud (nt kool) kui ka kontrollimata (nt iseseisvalt veebis) keskkondades ning analüüsitakse nende käitumist.

„RAYUELA“ peamine eesmärk on mõista noorte motivatsiooni küberkuritegude sooritamisel. Loodava mängu abil soovitakse noori harida internetikasutamise kasulike külgede, riskide ja ohtude teemal, et küberkuritegevust ennetada ja leevendada.

Lisaks Tartu Ülikoolile on Eestist projekti kaasatud ka Politsei- ja Piirivalveamet. Projektis osalevad veel Belgia, Hispaania, Kreeka, Läti, Portugali, Saksamaa, Slovakkia ja Ühendkuningriigi eksperdid, kokku 17 partnerorganisatsiooni. „RAYUELA“ tegevused algasid 2020. aasta oktoobris ja kestavad aastani 2023.

Laste ja noorte kaasamisega on eetikakeskusel ka varasem põhjalik kogemus Euroopa Liidu rahastatud projektist „Lapsed kui muutuste tekitajad ühiskonnas“ (SiSCatalyst), kus keskuse peamine ülesanne oli hinnata ja vaagida projekti eetilisi aspekte ning töötada välja juhtnöörid olukordades, mis hõlmavad laste kaasamist ja tegevusi nendega teadusühiskonnas (ingl Science in Society, SiS).

Projekti täispealkiri on „Noorte harimine ja jõustamine läbi mängimise internetis ohutult toimetamiseks“. „RAYUELA“ projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ grandilepingu nr 882828 alusel.

Projekti kohta saab lugeda aadressil https://www.rayuela-h2020.eu/

Lisateave:
Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja, 520 7183, margit.sutrop [ät] ut.ee
Õnne Allaje, Tartu Ülikooli eetikakeskuse kommunikatsioonispetsialist, 5308 4099, onne.allaje [ät] ut.ee

Pildil panelistid arutamas

Eetikanõukogu toetab Eesti Tehisintellekti Tippkeskuse tegevust

Juri Lotmani joonistused iseendast

Kutse osalema: Tartu semiootika suvekool 2024 õppimisest ja haridusest Viljandis

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest