Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas parimaid väärtuskasvatuse koole ja lasteaedu

Täna, 9. detsembril andis TÜ eetikakeskus Tallinnas toimunud väärtuskasvatuse konverentsil üle tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2016”, mille pälvis Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium. Tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2016“ pälvisid kaks lasteaeda – Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaed ning Nõlvaku Lasteaed. 

Anna-Liisa Blaubrük, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õppekvaliteedi juht kirjeldas pärast tunnustuse saamist, et tal on hea tunne, sest nemad on sarnaselt konverentsil avakõnega esinenud Neil Hawkes’i mõtetele pidanud oma koolis oluliseks erinevaid suhteid. „Kuna me olem kirjeldatud teed juba kolm aastat käinud ning lootnud, et me inspireerime meeskonnas üksteist, siis on selle märkamine liigutav,“ sõnas Blaubrük ning lisas, et nende järgmine ülesanne on ka edaspidi olla saadud tunnustuse ja nime vääriline.

Nõlvaku lasteaia direktor Merle Perm ning õppealajuhataja Karolin Kabanen olid tänulikud saadud tunnustuse eest. „Istusime oma meeskonnaga maha, kirjutasime nii, nagu me iga päev tegelikult elame, kirjutasime üles peegelpildi endast – ja siis saime kõrvalt sellise patustuse õlale, et te olete midagi hästi teinud. See annab meie meeskonnale hoogu juurde,“ sõnasid Perm ja Kabanen.

Külve Teder, Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaia direktori asetäitja lasteaia juhtimise alal sõnas, et tal on hea tunne, et lapse arengule keskendumist hinnatakse. „See, mida me teeme, lähtub lapse arengust ja heaolust ja ma loodan, et tänu saadud tunnustusele saavad ka paljud teised innustust, et meilt õppida,“ lisas Teder.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Nele Punnar selgitas, et žürii tunnustas Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi teadlikku ja tulemuslikku väärtuskasvatust: tiitel anti süsteemse, tõenduspõhise ning kooli põhiväärtustest lähtuva analüüsi, aga ka õpilaskeskse ja väärtuspõhise koolikultuuri ning juhtimise arendamise eest. „Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaia puhul anti tunnustus süsteemse ja tervikliku väärtusarenduse, väärtuspõhise juhtimise, lapse arengu ja loovuse toetamise ning läbimõeldud ja sihikindla koostöö eest lapsevanematega. Nõlvaku lasteaed paistis silma sidusa ja tervikliku analüüsi, teadliku väärtuskasvatuse, kaasava juhtimise ning tugeva meeskonnavaimu kujundamise poolest,“ sõnas Punnar.

Sama konkursi raames anti üle ka tiitlid headele koolidele ja lasteaedadele. „Hea kooli“ ja „Hea lasteaia“ nimelised konkursid toimusid sel aastal neljandat korda. Konkursside eesmärk on tunnustada koolide ja lasteaedade tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Järjepideva töö eest tunnustati tiitliga „Hea kooli edendaja“:

Haapsalu Linna Algkool

Nissi Põhikool

Tartu Kivilinna Kool

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

Tartu Luterlik Peetri Kool

Turba Kool

Türi Põhikool

Tiitliga „Hea lasteaia edendaja“ tunnustati:

Eralasteaed Naba

Nõlvaku Lasteaed

Saku Lasteaed Terake

Tallinna Lasteaed Sinilind

Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaed

Hea kooli rajaleidja“ tiitli pälvisid järgmised õppeasutused:

Emmaste Põhikool

Kilingi-Nõmme Gümnaasium

Kärla Põhikool

Loo Keskkool

Pärnu Vabakool

Saue Gümnaasium

Sillamäe Gümnaasium

Tartu Descartes'i Kool

Tartu Veeriku Kool

Hea lasteaia rajaleidja“ tiitli pälvisid:

Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju

Tallinna Kannikese Lasteaed

 „Edendaja“ tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis on oma tegevuses pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui ka lasteaiatöötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

„Rajaleidja“ tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis teevad oma organisatsiooni arendamisel head tööd, pöörates tähelepanu iga lapse individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

Pressiteatele on lisatud pildid, kõikide piltide autor on Triin Paaver, TÜ eetikakeskus

DSC_9415_v2ike – Tunnustatud lasteaiad ja koolid.

DSC_9435_V2ike – Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktor Merike Kaste (vasakul), Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaia direktori asetäitja lasteaia suunal Külvi Teder (keskel), Nõlvaku Lasteaia direktor Merle Perm ja õppealajuhataja Karolin Kabanen (paremal) koos väärtuskasvatuse rändkarikatega.

Rohkem infot:  www.eetika.ee 

Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus. Konverents toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" jätkuprogrammi raames. Konverentsi korraldamist toetab ka Briti Nõukogu Eestis.

Lisainfo:

Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse projektijuht, tel 52 85 783, nele.punnar@ut.ee
Mari-Liisa Parder, TÜ eetikakeskuse projektijuht, tel 737 5426, 505 2517, mari-liisa.parder@ut.ee

Sõna "eetika" värvilise kujundusega

Kadri Simmi koostatud „Praktilise eetika käsiraamat. Õpik kõrgkoolidele ja gümnaasiumidele“ võitis 2023. aasta parima eestikeelse õpiku auhinna 

Eetikakeskuse väärtusmäng pälvis tunnustuse "Aasta uustulnuk 2023"

Valdkonna parimad ettevõtmised ja töötajad pälvisid aastaauhinnad

Pildil on väärtuskasvatuse konverentsi tunnustuse saajad diplomitega seismas

Selgusid aasta tublimad väärtuskasvatust edendavad koolid ja lasteaiad