Väärtusmängude edasiarendamine virtuaalkeskkonnas kasutamiseks

Projekti kestus: 08.02.2022–31.01.2023

Projekti juht: praktilise filosoofia professor ja eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop ja eetikakeskuse administratiivjuht Triin Paaver

Summa: 40 762 EUR

Loe lähemalt Tartu Ülikooli veebilehelt.

Vaata lisaks mängu kohta: Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega

Projekti eesmärk on arendada edasi dilemmapõhiste väärtusmängude formaati ja vajadusel ka metoodikat, et teha mängimine võimalikuks virtuaalkeskkonnas. Käesolev projekt keskendub TÜ eetikakeskuse hiljuti valminud väärtusmängule “Eesti rahva sada valikut”, mis on originaalse metoodilise lähenemisega. Erinevalt teistest varem valminud mängudest (õpetajate, õpilaste ja arstide väärtusmängud) aitab arutelumäng “Eesti rahva sada valikut” mängijatel mõista, et moraalsed lahkarvamused võivad olla tingitud mitte ainult erinevatest väärtustest vaid ka sellest, et inimesed peavad väärtusvalikute tegemisel ja eetilisel otsustamisel tähtsaks erinevaid asju (vastavalt kas eetilisi printsiipe, inimsuhteid, omaenda või üldist kasu või kannatuste vähendamist). Mängu situatsioonidest lähtuvate väärtusvalikute tegemise järel saadav tagasiside aitab mängijatel teadvustada oma eetilise otsustamise aluseid ja tuvastada, millist tüüpi eetilised arutlejad nad on.

Kõik eetikakeskuse seni loodud väärtusmängud eeldavad inimeste viibimist ühises füüsilises ruumis ja laudkondadesse jagunemist. Mängud koosnevad trükitud situatsioonide kirjeldusest (mõnel juhul on mängu elementideks ka mängukaartid, täringud, mängulaud ja karp). Paraku on mäng trükitud formaadis kättesaadav vähestele, kuna eeldab inimeste kokkutulemist. Seoses COVID-19 viiruse laialdase levikuga ei ole olnud võimalik ka suurema hulga kontaktsete koolituste läbiviimine. Mängude vastu on näidanud suurt huvi ka meie rahvusvahelised koostööpartnerid, kellega oleme väärtusmänge mänginud oma ürituste (konverentside ja seminaride) raames. On avaldatud soovi meie mängude tõlkeversioone osta. Takistuseks on olnud mängu keerukas formaat ja tootmise kõrge omahind. Arvestades seda, et paberist mängu elementide ja nende pakendamiseks vajalike karpide tootmine ei ole keskkonnasõbralik, leiame, et oleks mõistlik teha väärtusmängud kättesaadavaks virtuaalkeskkonnas. Mängude viimine virtuaalkeskkonda võimaldaks ka nende arendamist koostöös rahvusvaheliste partneritega ja suuremates konsortsiumides (projektitaotluste voorudes osaluse läbi). 

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal

Jätku- ja osalussuutlikkuse edendamine ühiskonnas dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu (DIACOMET)