Autor:
Pexels.com

Algab kooli- ja lasteaiapidajatele suunatud tunnustusprogramm

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub haridusasutuste pidajaid osalema tunnustusprogrammis „Väärtuspõhine haridus“, mis toetab hariduselus teadlike valikute tegemist ja planeerimist.

Programmis osalemine aitab haridusjuhtidel vastata, millised väärtused ja kuidas mõjutavad nende igapäevaseid otsuseid, suhtlemist ning koostööd eri osapooltega. Osalejad koostavad tõenduspõhise eneseanalüüsi, mis on ka aluseks tunnustuse – väärtuspõhise hariduse teerajaja märgise – taotlemiseks.

„Soovime, et ka haridusasutuse pidaja tasandil tegeletaks teadliku väärtusarendusega, sest see aitab luua väärtuspõhist haridusruumi,“ selgitab Helen Hirsnik, TÜ eetikakeskuse koolide ja lasteaedade väärtusarenduse nõustaja. „Keerulised ajad on näidanud, et haridus tugineb väärtustele igal juhul. Oluline on mõista, millised väärtused meie otsuseid ja valikuid mõjutavad ning kuidas?“ ütleb ta.

Varasemad osalejad, kes väärtustest lähtuva eneseanalüüsi on kirjutanud, on oma tagasisides öelnud, et eneseanalüüs tõi esile mitmeid teemasid, mille üle nad varem polnud mõelnudki. „See on kasulik teekond, mis aitab tõsta teadlikkust ja teha mõtestatud valikuid – seda kõike parema hariduse nimel,“ julgustab Hirsnik osalema.

Koostatud eneseanalüüsidele annavad eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajad personaalset tagasisidet. Osalema oodatakse nii uusi liitujaid kui ka juba programmis osalenuid.

Programmist huvitatutele toimub tutvustav veebiseminar 16. mail kell 14. Infoseminarile saab registreeruda siin.

Haridusasutuste pidajatele suunatud väärtusarenduse edendamise programmi korraldab eetikakeskus kolmandat aastat. Programmis on osalenud Tapa, Saarde, Häädemeeste, Rae, Türi, Elva ja Luuna valla ning Haapsalu linna ja Loksa linna haridusspetsialistid.

Haridusasutuse pidajatele suunatud programmi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.

Vaata ka: Neli omavalitsust analüüsisid oma hariduselu väärtusvalikuid
 

Lisateave kooli- ja lasteaiapidajate tunnustusprogrammi kohta

Tunnustusprogamm "Väärtuspõhine haridus" toetab hariduselus teadlike valikute tegemist ja planeerimist.

Vaata edasi
Pildil on inimesed laua taga istumas ja arutlemas

Võrus tõsteti esile lastesõbralikku elukeskkonda

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Mulgi konverents vaatas läbi noorte silmade tulevikku

Pildil on mees mikrofoniga rääkimas

Maarja külas avati erivajadusega inimeste võimalusi kogukonnaelus ja töömaastikul