Autor:
iStock, XtockImages

Eesti hea teadustava arengulugu jõudis Springeri uude raamatusse

Äsjailmunud raamatus „Integrity of Scientific Research. Fraud, Misconduct and Fake News in the Academic, Medical and Social Environment“ kirjutavad Tartu Ülikooli eetikakeskuse teadlased Eesti hea teadustava loomisest ning riikliku teaduseetika süsteemi juurutamisest.

Eetikakeskuse eetika teadur Mari-Liisa Parder, nooremteadurid Marten Juurik, Kristi Lõuk ja Katrin Velbaum koos praktilise filosoofia kaasprofessori Kadri Simmi ja professor Margit Sutropiga panid kogumiku tarbeks kirja Eesti hea teadustava koostamise loo ning sellega seonduvalt riikliku teaduseetika süsteemi arendamise protsessi ja proovikivid.

Artiklis „Development and Implementation of a National Research Integrity System: The Case of the Estonian Code of Conduct for Research Integrity“ osutavad autorid, et hea teaduse käitumisjuhiseid on arvukalt välja töötatud, kuid nende koostamise protsesside kohta on vähe teada. Eesti kogemuse põhjal on välja toodud, et koodeksi loomise ajendas vajadus reguleerida meie teadusmaastikul toimuvat riiklikul tasandil, tõsta teadlikkust, ennetada väärkäitumist ning pidada sammu ka teiste riikidega, kus selle teemaga tegeletakse.

Eesti hea teadustava puhul eelistati koodeksi n-ö nullist alustamist, et luua teaduskogukonnas kaasvastutuse tunnet ning võtta arvesse meie kultuurilist konteksti. Kõige lahknevamad küsimused olid dokumendi pikkus, selle mõnetine deklaratiivsus ja mitmeti mõistetav roll. Artikli autorite uuring kinnitas ka seda, et hea teaduse kultuuri edendamiseks tuleb eetikakoodekseid tugevdada teiste teaduseetika süsteemi elementidega (nt koolitused, selge väärkäitumise juhtumine menetlemise süsteem jne).

Raamatu koostajad kirjutavad, et see annab põhjaliku ülevaate eri distsipliinide heast teadustavast ja eetikast. Lisaks arutlevad raamatu autorid eetilise teadustöö viimase aja arengute ja arutelude üle, pakkudes samuti juhiseid, kuidas teadusliku väärkäitumise juhtumeid analüüsida ning lahendada.

Raamatu kohta leiab rohkem infot Springeri kodulehelt.

Pildil panelistid arutamas

Eetikanõukogu toetab Eesti Tehisintellekti Tippkeskuse tegevust

Juri Lotmani joonistused iseendast

Tartu semiootika suvekool 2024 õppimisest ja haridusest Viljandis

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest