Eetikakeskuse raamatukogu

Raamatukogus on liidetud eetikakeskuse ja filosoofia osakonna kogud. Raamatukogu on loodud eelkõige filosoofia- ja eetikaalase uurimistöö edendamiseks ja on avatud kõigile huvilistele. Praegu on raamatukogus üle 7000 teaviku. Kõik raamatud on kantud Eesti teadusraamatukogude ühisesse elektronkataloogi ESTER ning sealtkaudu on neid kõige hõlpsam otsida.

 

Üldinfo ja lahtiolekuajad

Asukoht: Jakobi 2, III korrusel peahoone tiivas (ruum 329)
Kontakttelefon: 737 5413
E-post: eetikakeskus.raamatukogu@ut.ee

Raamatukogu on avatud

E 12–17

T–N 11–17

R 11–16

 

Raamatuid saab tagastada ka Jakobi 2 valvelauda ja pearaamatukogu tarkade kappide juures olevasse tagastuskasti.

Peamise osa raamatukogust hõlmavad moraalifilosoofia ja poliitiline filosoofia, rakenduseetika (bio- ja meditsiinieetika, keskkonnaeetika, avalik eetika jt), õigusfilosoofia ja esteetika, tehisintellekt ja eetika ja teaduseetika. Samuti on esindatud filosoofia teised distsipliinid: filosoofia ajalugu, analüütiline keelefilosoofia, vaimufilosoofia, metafüüsika, epistemoloogia, teadusfilosoofia. Peamiselt on kogus ingliskeelsed raamatud, aga on ka teoseid eesti, saksa ja muudes keeltes. Raamatud on riiulitesse paigutatud teemade kaupa.

01. Entsüklopeediad ja käsiraamatud
02. Keelesõnaraamatud
03. Filosoofia üldteosed, kompendiumid, õpikud, ülevaated

03.01 Antiikfilosoofia (ülevaated ja autorid, nende kohta)
03.02 Keskaegne filosoofia
03.03 Uusaegne filosoofia (üldteosed)

03.03.01 Prantsuse ja Madalmaade varauusaegne filosoofia
03.03.02 Briti uusaegne filosoofia
03.03.03 Valgustusfilosoofia
03.03.04 Saksa idealistlik filosoofia

03.04 Kaasaegne filosoofia (igasugused)

03.04.01. Kontinentaalne filosoofia
03.04.02. Anglo-ameerika (analüütiline) filosoofia

04. Teadusfilosoofia (üld)

04.01 Reaalteaduste filosoofia ja metodoloogia
04.02 Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia

05. Keelefilosoofia
06. Vaimufilosoofia ja psühholoogia
07. Metafüüsika ja epistemoloogia
08. Loogika
09. Eetika. (Üldteosed, ülevaated, kogumikud, õpikud)

09.01 Teoreetiline eetika
09.02 Elu mõte ja õnn
09.99 Varia  

10. Rakenduseetika (Üldteosed, ülevaated, kogumikud, õpikud)

10.01 Avalikkuse eetika
10.02 Bio- ja meditsiinieetika

10.02.01 Meditsiin ja õigus
10.02.02 Geenitehnoloogia eetilised probleemid

10.03 Keskkonnaeetika
10.04 Majandus- ja ärieetika
10.05 Teaduse eetika       
10.06 Meedia eetika
10.07 Kutse-eetika
10.08 Tehnika ja tehnoloogia
10.99 Varia

11. Eetikaga külgnevad teemad  

11.01 Moraali antropoloogilised, psühholoogilised ja bioloogilised alused

           11.01.01 Emotsioonid

11.02 Vaba tahte problemaatika
11.03 Tegutsemisteooria

11.03.01 Praktiline arutlus

11.99 Varia

12. Poliitiline filosoofia (üldteosed, kompendiumid, antoloogiad, õpikud)

12.01 Cambridge Texts in the History of Political Thought
12.02 Riik
12.03 Rahvusvahelised suhted ja rahvusvaheline poliitika
12.04 Demokraatia
12.05 Rahvuslus
12.06 Poliitikateooriad ja -filosoofia
12.07 Õiglus
12.08 Marksism ja anarhism
12.09 Rahu ja sõda

13. Õigusfilosoofia

              13.01 Põhiõigused

14. Socialia

14.01 Frankfurdi koolkond
14.02 Majandusteooria
14.03 Feminism
14.04 Sotsiaalpsühholoogia
14.05 Kultuuriuuringud

15. Religioonifilosoofia
16. Esteetika ja kirjandusteooria, retoorika
17. Ajalooteadus ja –filosoofia
18. Haridusfilosoofia ja pedagoogika
19. Perioodika

19.01 Akadeemia
19.02 Bioethics
19.03 Proceedings of Aristotelian Society [PAS]
19.04 Trames
19.05 Environmental Ethics (EE)
19.06 Niin et näin
19.07 The Hastings Centre Report (HCR)
19.08 Acta Philosophica Fennica (APF)
19.09 Journal of Mass Media Ethics (MME)
19.10 Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik
19.11 European Review
19.99 Üksikud ajakirjanumbrid ja separaadid

20. Filosoofia osakonna väljaanded

20.01 Studia Philosophica
20.02 Kogumikud
20.03 Dissertatsioonid

21. Eestikeelseid väljaandeid

21.01 Avatud Eesti Raamat
21.02 Eesti mõttelugu
21.03 Eesti ühiskond ja kultuur

22. Rara

Laenutamine

Raamatukogust saavad laenutada kõik, kellel TÜ pearaamatukogu lugejapilet. Kohapeal võivad raamatuid kasutada kõik huvilised. Teatmeteoseid, uudiskirjandust ja perioodikat koju ei laenutata.

Tudengid rõõmsalt laua taga istumas

Praktikavõimalused eetikakeskuses

Üliõpilane juhendajaga arheoloogialaboris

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna karjääripäev

ChatGPT

Töötuba: Ära saa eksmatti ehk Eetikast õppetöös