Eetikakeskuse töötajad

 

Eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop on Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor (alates 2000). Alates 2021. aasta jaanuarist on ta Riigikogu liige (Reformierakond).Margit Sutropil on diplom ajakirjanduse erialal (1986)  ja magistrikraad filosoofias (1991) Tartu ülikoolist ning doktorikraad filosoofias Konstanzi ülikoolist (1997). Ta on olnud eetikakeskuse juhataja alates selle asutamisest 2001. aastal. Ta on olnud ka filosoofia ja semiootika instituudi juhataja, filosoofiateaduskonna dekaan (2013-2015) ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan (2016-2019). Ta on Academia Europaea liige, Euroopa Komisjoni eetika ekspert, Konstanzi ülikooli ja Tübingeni ülikooli eetikakeskuse rahvusvahelise nõukoja liige, Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikanõukogu liige. Margit Sutrop on kirjutanud artikleid väärtustest ja väärtuskasvatusest, moraalsetest lahkarvamustest, geenivaramute eetilistest aspektidest, biomeetria ja tehisintellekti eetikast, eetikakoodeksitest, usaldusest, informeeritud nõusolekust, moraaliemotsioonidest, fiktsioonist ja kujutlusvõimest.

Teda on autasustatud Konstanzi maakonna auhinnaga dissertatsiooni eest "Fiction and Imagination: The Anthropological Function of Literature" (1998), tiitliga "Hariduse sõber 2003", Avatud Eesti Fondi Koosmeele preemia (2006), Valgetähe IV klassi teenetemärgi, TÜ väikese ja suure medali ning Johann Skytte medaliga.

Tema peamised uurimisvaldkonnad on moraalifilosoofia, bio- ja meditsiinieetika, teaduseetika, tehisintellekti eetika, esteetika ja haridusfilosoofia.

CV

E-post: margit.sutrop@ut.ee

 

Triin Paaver töötab eetikakeskuse koordinaatorina alates 2006. aasta maist, alates detsembrist 2019 on tema ametinimetuseks administratiivjuht. Triinu tööülesannete hulka kuulub eetikakeskuse igapäevaelu korraldamine ja arvepidamine ning professor Sutropi igakülgne assisteerimine, samuti kuulub ta Eetikaveebi toimetusse. Triin lõpetas Tartu Ülikooli semiootika ja kulturoloogia eriala 2006. aastal (4+2). Lisaks on Triin filosoofia ja semiootika instituudi nõukogu liige (alates 2016) ja töökeskkonnavolinik (alates 2019) ning TÜ töökeskkonnanõukogu liige (alates 2020).

Aastatel 2017.–2019. õppis Triin Tallinna Tehnikaülikoolis ja omandas personalijuhtimise magistrikraadi.

E-post: triin.paaver@ut.ee

 

Kristi Lõuk töötab eetikakeskuses 2003. aasta veebruarist. Ta töötab keskuses projektijuhina, uurides erinevad teaduseetika küsimusi.

Kristi on lõpetanud Tartu Ülikooli. Bakalaureuse- ja teadusmagistrikraad on tal filosoofia erialal. Hetkel õpib Kristi Tartu Ülikooli filosoofia doktorantuuris. 2015. aasta kevadsemestril oli Kristi külalisdoktorandiks Hollandis, Amsterdami ülikoolis. Kristi on alates jaanuarist 2007 TÜ inimuuringute eetika komitee liige ning septembrist 2016 komitee aseesimees. Alates veebruarist 2022 on ta ravimi kliiniliste uuringute eetikakomitee liige.

E-post: kristi.louk@ut.ee

 

Mari-Liisa Parder töötab eetikakeskuses alates 2010. aasta septembrist. Alates 2021. aastast on ta eetika teadur ning teadusprojektide koordinaator. Tema tööülesannete hulka kuulub erinevates teadusprojektides osalemine ning teaduseetika alane uurimistöö.

Mari-Liisa lõpetas 2008. aastal Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe filosoofia erialal, omandas 2011. aastal kommunikatsioonijuhtimise magistrikraadi ning 2020. aastal doktorikraadi meedia ja kommunikatsiooni erialal. Kevadsemestril 2015 oli Mari-Liisa külalisdoktorandiks Aarhusi Ülikooli Alkoholi ja Sõltuvusainete uurimiskeskuses.

E-post: mari-liisa.parder@ut.ee

 

Katrin Velbaum töötas eetikakeskuses projektijuhina aastatel 2008 ja 2009 ning 2011. aastast jätkab ta TÜ eetikakeskuses riikliku väärtusprogrammi ja teiste projektide tegevustega. Aastast 2019 töötab Katrin ka eetika nooremteadurina, uurides teaduseetikat ja hea teaduse ning hea teadustava teemasid.

Katrin on lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe filosoofia erialal 2010. aastal ning õpib praegu samal erialal edasi doktorantuuris. Õppeaastal 2015/2016 käis Katrin end täiendamas Ilia riiklikus ülikoolis.

E-post: katrin.velbaum@ut.ee

 

Helen Hirsnik töötab eetikakeskuses alates 2014. aasta augustist ning on praegu koolide ja lasteaedade väärtusarenduse nõustaja. Tema tööülesanded on seotud hea kooli mudeli väljatöötamise koordineerimise ja hea kooli projektiga seonduvate ürituste korraldamisega.

Helen on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistriõppe põhikooli mitme aine õpetaja õppekaval. Helen on töötanud sotsiaalpedagoogina ja annab Tartu Ülikoolis sotsiaalpedagoogika loenguid.

E-post: helen.hirsnik@ut.ee

 

Mari-Liis Nummert töötab eetikakeskuse väärtuskasvatuse kooli projektijuhina 2015. aasta oktoobrist. Tema tööülesanded on seotud eetikakeskuse koostööprojektide (Eesti Pagulasabi, Tervise Arengu Instituut, Briti Nõukogu) koordineerimise, Arvamusfestivali ning väärtusprogrammiga seonduvate avalike ürituste korraldamisega.

Mari-Liis on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna 2015. aastal, Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse 2015. aastal ning 2022. aastal Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste magistri erialal. Mari-Liis on Noored Kooli osalejana õpetanud ajalugu ja ühiskonnaõpetust ning töötab osakoormusel ka ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetajana Sillaotsa Koolis.

E-post: mari-liis.nummert@ut.ee

 

Nele Punnar töötab eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuhina alates 2015. aasta oktoobrist. Tema tööülesanded on seotud hea kooli ja lasteaia mudeli arendamise, tunnustusprogrammide „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ eestvedamise hea kooli projektiga seonduvate koolituste ja seminaride korraldamise, koostööprojekti „Hea haridus heade mõtete linnas“ koordineerimise ning kriitiliste sõprade programmi arendamisega. 

Nele on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduskonna magistriõppe klassiõpetaja erialal ning on varem töötanud põhikooli õpetajana ja õpetaja professionaalse arengu koordinaatorina.

E-post: nele.punnar@ut.ee

 

Heidy Meriste töötab eetikakeskuses referendina alates 2013. aasta jaanuarist. Tema tööülesanneteks on raamatukogu töö korraldamine ja osalemine eetikakeskuse projektides ning ürituste ettevalmistamisel. Alates 2020. aasta septembrist töötab ta ka eetika nooremteadurina, uurides moraaliemotsioonidega seonduvaid küsimusi.

2010/11 täiendas Heidy end Jaapanis Kansai Gaidai ülikoolis, 2012 lõpetas Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe ja 2015. aastal magistriõppe filosoofia erialal. Hetkel jätkab ta sealsamas doktorantuuris ning 2019. aasta kevadel täiendas end Genfi Ülikoolis.

E-post: heidy.meriste@ut.ee

 

Laura Lilles-Heinsar töötab eetikakeskuse referendina alates 2006. aasta septembrist. Tema tööülesanded on raamatukogu töö korraldamine ning osalemine eetikakeskuse ürituste ettevalmistamisel, samuti kuulub ta Eetikaveebi toimetusse.

Laura on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe usuteaduse erialal 2004. aastal.

E-post: laura.lilles-heinsar@ut.ee

 

Marten Juurik töötab eetikakeskuses alates 2013. aasta augustist. Tema tööülesanded on olnud eetikakeskuse väärtuskasvatuse alaste metoodiliste vahendite koostamine, toimetamine ja tutvustamine; teaduseetika alaste juhendite koostamine ja toimetamine; teaduseetika teemaline teadustöö. Alates 2019. aasta maikuust on Marten eetika nooremteadur, tegeledes peamiselt teadustöö eetilise regulatsiooni küsimustega. 2022. aastal siirdus Marten tööle Eesti Teadusagentuuri teaduseetika valdkonna juhi ametikohale ning jätkab eetika nooremteadurina väikese koormusega erinevate teadusprojektide eetikanõunikuna.

Marten lõpetas 2012. aastal Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe ja 2014. aastal magistriõppe ajakirjanduse erialal. Hetkel jätkab õpinguid meedia ja kommunikatsiooni eriala doktoriõppes.

E-post: marten.juurik@ut.ee

 

Kertu Rajando töötab eetikakeskuses referendina alates 2017. aasta novembrist. Tema tööülesannete hulka kuulub TÜ eetikakeskuse ja filosoofia ja semiootika instituudi raamatukogu teavikute kataloogimine, raamatute ja ajakirjade deponeerimine, uudiskirjanduse väljapaneku korraldamine ning muude ülesannete täitmine.

Kertu lõpetas 2012. aastal Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe filosoofia erialal, omandades kõrvaleriala psühholoogias. 2016. aastal lõpetas Kertu Tartu Ülikooli magistriõppe filosoofia erialal.

E-post: kertu.rajando@ut.ee

 

Triinu Laan töötab eetikakeskuse projektijuhina 2021. aasta novembrist. Tema tööülesandeks on Euroopa kultuurpealinn Tartu 2024 programmiliini „Omapära ja Euroopa“ projekti „Tartu Maailmaülikool“ korraldamine. Projekti käigus toimuvad Lõuna-Eestis kogukonna-akadeemia tüüpi avalikud sündmused, kus teadlased nii kodu- kui välismaalt räägivad kogukondade valitud teemadel ning kus kogukonnad saavad arutleda oma väärtuste üle.

Triinu on lõpetanud Tartu Ülikooli kultuurikorralduse magistriõppe 2018. aastal. Ta on töötanud kultuurikorraldajana 1998. aastast ning on vedanud võrukeelse laulupeo Uma Pido korraldamist ja teisi võru keele ja kultuuriga seotud ettevõtmisi.

E-post: triinu.laan@ut.ee

 

Anu Tammeleht on eetikakeskuse teaduseetika metoodik-koolitaja alates 2022. aasta septembrist ning eetika teadur alates 2023. aasta märtsist. Tema tööülesannete hulka kuuluvad nii tudengite, õppejõudude kui uurimisrühmade nõustamine, teaduseetika õpetamiseks metoodiliste materjalide koostamine kui koolitamine.

2022. aasta detsembris kaitses Anu Helsingi Ülikoolis oma doktoritöö „Facilitating the development of research ethics and integrity competencies though scaffolding and collaborative case-based probleem-solving“ doktoriõpinguid ja tema uurimisvaldkonnaks on teaduseetika kompetentside arendamise toestamine. Anu on õppejõuna töötanud alates 2018. aastast, sh teaduseetika koolituste läbiviijana nii bakalaureuse-, magistri-, doktoriõppe tudengitele kui uurimisrühmadele. Samuti on ta tegutsenud teaduseetika ja andmehalduse analüütikuna ning olnud Proovikivi Haridusinnovatsiooni Programmi arendamise ja juhtimise juures alates 2018. aastast.

CV

e-post: anu.tammeleht@ut.ee

 

Kaisa-Maris Hagel töötab eetikakeskuses alates 2023. aasta kevadest projektijuhina. Kaisa-Maris aitab oma tööga kaasa sellele, et inimesed nii ülikooli sees kui ka mujal teaksid, milliste põnevate projektidega tegeletakse Tartu Ülikooli eetikakeskuses.

Kaisa on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe riigiteaduste ja kommunikatsiooni erialal.

E-post: kaisa-maris.hagel@ut.ee

 

Ene Tigas töötab eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuhina alates 2023. aasta aprillist. Tema tööülesanded on seotud koolidele ja lasteaedadele mõeldud väärtusarenduse ja -kasvatusalaste koolitusseminaride ja konverentside koordineerimisega; hea kooli ja lasteaia mudeli arendamisega; vahendab koolide ja lasteaedade nõustamist ja koolituspakkumisi; on projekti „Väärtuspõhise lasteaia- ja koolikultuuri kujundamine eestikeelsele haridusele ülemineku toetamiseks“ üheks eestvedajaks.

Ene on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe alushariduse pedagoogi erialal ja Tartu Ülikooli magistriõppe kommunikatsioonijuhtimise erialal.

E-post: ene.tigas@ut.ee  

 

 

Carmen Helene Raudmets töötab 2023. aasta sügisest eetikakeskuse assistendina. Oma töös aitab Carmen kaasa eetikakeskuse igapäevatöö ja projektide administratiivse külje elluviimisele.

Carmen on Tartu Ülikooli ajaloo ja kunstiajaloo eriala viimase kursuse tudeng.

E-post: carmen.helene.raudmets@ut.ee