Eetikakeskuse töötajad

 

Praktilise filosoofia professor Margit Sutrop on eetikakeskuse juhataja alates selle loomisest. Ta on saanud diplomi ajakirjanduse erialal ja magistrikraadi filosoofias Tartu ülikoolist ning doktorikraadi filosoofias Konstanzi ülikoolis. Ta on Academia Europaea liige. Jaanuarist 2020 kuni juuni 2020 on Margit Sutrop Helsingi ülikooli Collegium for Advanced Studies külalisuurija.

Tema peamised uurimisvaldkonnad on moraalifilosoofia, bio- ja meditsiinieetika, teaduseetika, tehisintellekti eetika, esteetika ja haridusfilosoofia.

Margit Sutrop on avaldanud arvukalt nii teaduslikke kui populaarteaduslikke artikleid. Ta on Euroopa Komisjoni teadusdirektoraadi eetika ekspert, Konstanzi ülikooli ja Tübingeni ülikooli eetikakeskuse rahvusvahelise nõukoja liige, Eesti pikaajalise haridusstrateegia juhtkomisjoni liige, Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikanõukogu liige.

CV

E-post: margit.sutrop@ut.ee

 

Triin Paaver töötab eetikakeskuse koordinaatorina alates 2006. aasta maist. Alates 2019. aasta detsembrist  on ta eetikakeskuse adminstratiivjuht. Triinu tööülesannete hulka kuulub eetikakeskuse igapäevaelu korraldamine ja arvepidamine ning professor Sutropi igakülgne assisteerimine, samuti kuulub ta Eetikaveebi toimetusse.

Triin lõpetas Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe (4+2) semiootika ja kulturoloogia erialal 2006. aastal. Aastatel 2017–2019 õppis ta Tallinna Tehnikaülikoolis ja omandas personalijuhtimise magistrikraadi. Alates 2016. aastast on ta filosoofia ja semiootika instituudi nõukogu liige ja MTÜ Filosoofiasõprade Selts asutaja- ning juhatuse liige.

E-post: triin.paaver@ut.ee

 

Kristi Lõuk töötab eetikakeskuses 2003. aasta veebruarist. Alates 2019. aasta maikuust on ta eetika nooremteadur, uurides erinevad teaduseetika küsimusi.

Kristi on lõpetanud Tartu Ülikooli. Bakalaureuse- ja teadusmagistrikraad on tal filosoofia erialal. Hetkel õpib Kristi Tartu Ülikooli filosoofia doktorantuuris. 2015. aasta kevadsemestril oli Kristi külalisdoktorandiks Hollandis, Amsterdami ülikoolis. Kristi on alates jaanuarist 2007 TÜ inimuuringute eetika komitee liige ning septembrist 2016 komitee aseesimees.

E-post: kristi.louk@ut.ee

 

Mari-Liisa Parder töötab eetikakeskuses alates 2010. aasta septembrist. Alates 2021. aastast on ta eetika teadur. Tema tööülesannete hulka kuulub erinevates teadusprojektides osalemine ning teaduseetika alane uurimistöö.

Mari-Liisa lõpetas 2008. aastal Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe filosoofia erialal, omandas 2011. aastal kommunikatsioonijuhtimise magistrikraadi ning 2020. aastal doktorikraadi meedia ja kommunikatsiooni erialal. Kevadsemestril 2015 oli Mari-Liisa külalisdoktorandiks Aarhusi Ülikooli Alkoholi ja Sõltuvusainete uurimiskeskuses.

E-post: mari-liisa.parder@ut.ee

 

Katrin Velbaum töötas eetikakeskuses projektijuhina aastatel 2008 ja 2009 ning 2011. aastast jätkab ta TÜ eetikakeskuses riikliku väärtusprogrammi ja teiste projektide tegevustega. Aastast 2019 töötab Katrin ka eetika nooremteadurina, uurides teaduseetikat ja hea teaduse ning hea teadustava teemasid.

Katrin on lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe filosoofia erialal 2010. aastal ning õpib praegu samal erialal edasi doktorantuuris. Õppeaastal 2015/2016 käis Katrin end täiendamas Ilia riiklikus ülikoolis.

E-post: katrin.velbaum@ut.ee

 

Helen Hirsnik töötab eetikakeskuse Hea kooli projektijuhina 2014. aasta augustist. Tema tööülesanded on seotud hea kooli mudeli väljatöötamise koordineerimise ja hea kooli projektiga seonduvate ürituste korraldamisega.

Helen on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistriõppe põhikooli mitme aine õpetaja õppekaval. Helen on töötanud sotsiaalpedagoogina ja annab Tartu Ülikoolis sotsiaalpedagoogika loenguid.

E-post: helen.hirsnik@ut.ee

 

Mari-Liis Nummert töötab eetikakeskuse väärtuskasvatuse kooli projektijuhina 2015. aasta oktoobrist. Tema tööülesanded on seotud eetikakeskuse koostööprojektide (Eesti Pagulasabi, Tervise Arengu Instituut, Briti Nõukogu) koordineerimise, Arvamusfestivali ning väärtusprogrammiga seonduvate avalike ürituste korraldamisega.

Mari-Liis on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ning õpib Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste erialal. Mari-Liis on Noored Kooli osalejana õpetanud ajalugu ja ühiskonnaõpetust ning töötas ühiskonnaõpetuse õpetajana Sillaotsa Koolis.

E-post: mari-liis.nummert@ut.ee

 

Nele Punnar töötab eetikakeskuse projektijuhina alates 2015. aasta oktoobrist. Tema tööülesanded on seotud hea kooli mudeli arendamisega, parimate praktikate andmebaasi koostamisega ja hea kooli projektiga seonduvate ürituste korraldamisega.

Nele on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduskonna magistriõppe klassiõpetaja erialal ning on varem töötanud põhikooli õpetajana ja õpetaja professionaalse arengu koordinaatorina.

E-post: nele.punnar@ut.ee

 

Heidy Meriste töötab eetikakeskuses referendina alates 2013. aasta jaanuarist. Tema tööülesanneteks on raamatukogu töö korraldamine ja osalemine eetikakeskuse projektides ning ürituste ettevalmistamisel. Alates 2020. aasta septembrist töötab ta ka eetika nooremteadurina, uurides moraaliemotsioonidega seonduvaid küsimusi.

2010/11 täiendas Heidy end Jaapanis Kansai Gaidai ülikoolis, 2012 lõpetas Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe ja 2015. aastal magistriõppe filosoofia erialal. Hetkel jätkab ta sealsamas doktorantuuris ning 2019. aasta kevadel täiendas end Genfi Ülikoolis.

E-post: heidy.meriste@ut.ee

 

Laura Lilles-Heinsar töötab eetikakeskuse referendina alates 2006. aasta septembrist. Tema tööülesanded on raamatukogu töö korraldamine ning osalemine eetikakeskuse ürituste ettevalmistamisel, samuti kuulub ta Eetikaveebi toimetusse.

Laura on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe usuteaduse erialal 2004. aastal.

E-post: laura.lilles-heinsar@ut.ee

 

Marten Juurik töötab eetikakeskuses referendina alates 2013. aasta augustist. Tema tööülesanded on olnud eetikakeskuse väärtuskasvatuse alaste metoodiliste vahendite koostamine, toimetamine ja tutvustamine; teaduseetika alaste juhendite koostamine ja toimetamine; teaduseetika teemaline teadustöö. Alates 2019. aasta maikuust on Marten eetika nooremteadur, tegeledes peamiselt teadustöö eetilise regulatsiooni küsimustega.

Marten lõpetas 2012. aastal Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe ja 2014. aastal magistriõppe ajakirjanduse erialal. Hetkel jätkab õpinguid meedia ja kommunikatsiooni eriala doktoriõppes.

E-post: marten.juurik@ut.ee

 

Õnne Allaje-Kukk töötab eetikakeskuses kommunikatsioonispetsialistina alates 2017. aasta jaanuarist. Tema tööülesannete hulka kuulub TÜ eetikakeskuse sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine, sealhulgas riikliku väärtusprogrammi tegevuste ja teiste projektide tutvustamine avalikkusele ning nende kavandamises ja korraldamises osalemine. Lisaks on Õnne ülesandeks Eetikaveebi ja eetikakeskuse kodulehe uuendamine ja toimetamine.

Õnne lõpetas 2016. aastal Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe ja 2019. aastal magistriõppe kommunikatsioonijuhtimise erialal.

E-post: onne.allaje@ut.ee

 

Kertu Rajando töötab eetikakeskuses referendina alates 2017. aasta novembrist. Tema tööülesannete hulka kuulub TÜ eetikakeskuse ja filosoofia ja semiootika instituudi raamatukogu teavikute kataloogimine, raamatute ja ajakirjade deponeerimine, uudiskirjanduse väljapaneku korraldamine ning muude ülesannete täitmine.

Kertu lõpetas 2012. aastal Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe filosoofia erialal, omandades kõrvaleriala psühholoogias. 2016. aastal lõpetas Kertu Tartu Ülikooli magistriõppe filosoofia erialal.

E-post: kertu.rajando@ut.ee

 

Triinu Laan töötab eetikakeskuse projektijuhina 2021. aasta novembrist. Tema tööülesandeks on Euroopa kultuurpealinn Tartu 2024 programmiliini „Omapära ja Euroopa“ projekti „Tartu Maailmaülikool“ korraldamine. Projekti käigus toimuvad Lõuna-Eestis kogukonna-akadeemia tüüpi avalikud sündmused, kus teadlased nii kodu- kui välismaalt räägivad kogukondade valitud teemadel ning kus kogukonnad saavad arutleda oma väärtuste üle.

Triinu on lõpetanud Tartu Ülikooli kultuurikorralduse magistriõppe 2018. aastal. Ta on töötanud kultuurikorraldajana 1998. aastast ning on vedanud võrukeelse laulupeo Uma Pido korraldamist ja teisi võru keele ja kultuuriga seotud ettevõtmisi.

E-post: triinu.laan@ut.ee

#ülikoolist
Inimesed istuvad eetikakekuse juubelil. Foto: Angelina Pjatkovskaja ja TÜ muuseum
05.01.2022
#õppimine
Inimesed seisavad riiulite ees raamatuga

Eetikakeskuse raamatukogu

15.12.2021
#ülikoolist

Andmekaitsetingimused

Tartu Ülikooli andmekaitsetingimused
19.11.2021