Autor:
Freepik

Eetiline tundlikkus aitab hoida õiget kurssi

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub üliõpilasi ja täiendusõppijaid osalema kursustel, kus käsitletakse eetika põhimõtteid ning organisatsioonieetikat. 

Eetiline tundlikkus ei ole ainult üks filosoofiaõpiku peatükke, vaid meie igapäevaotsuseid mõjutav tegur, millega puutume kokku siis, kui mõni valik võib tuua kaasa eri väärtuste või moraalsete printsiipide kokkupõrkeid. Eetilist tundlikkust on aga võimalik kasvatada, et tulla paremini toime eetiliste probleemidega. Teema teadlikuks mõistmiseks on Tartu Ülikooli eetikakeskuse teadlased loonud kaks kursust. 

„Eetiline tundlikkus ja väärtuste märkamine on õpitavad oskused, mida läheb praeguses ühiskonnas üha enam vaja. Uued kuumad teemad, nagu väärtuskonfliktid, privaatsus, andmekaitse, huvide konflikti ennetamine ja vilepuhumine, on vaid mõned neist, mis kõiki organisatsioone puudutavad,“ selgitab praktilise filosoofia professor Margit Sutrop. 

Kursusel „FLFI.02.003 Eetika alused“ (3 EAP)  tutvustatakse eetika peamisi teooriaid ning antakse ülevaade selle põhiprobleemidest ja -mõistetest. Kursus toetab ka isiklikku väärtusselitust ning arendab argumenteerimis- ja arutlusoskust. Kursuse sihtrühm on bakalaureuse- ja magistriõppe tudengid ning täiendusõppijad. Vaata aineinfot ka õppeinfosüsteemist.

Lisaks üldiste eetikateadmiste õppimisele saab osaleda kursusel „FLFI.02.183 Eetilised küsimused organisatsioonis“ (3 EAP), et suurendada teadlikkust võimalikest huvide konfliktidest organisatsioonis, andmetöötlusest ja isikuandmete kaitse põhimõtetest. Samuti käsitletakse organisatsioonikultuuris esinevaid väärtuskonflikte. Kursuse sihtrühm on magistriõppe tudengid, doktorandid ja täiendusõppijad. Vaata aineinfot ka õppeinfosüsteemist.

Lisainfo kursuste kohta ja registreerumise lingi leiab Tartu Ülikooli eetikakeskuse veebilehelt alapunktist „Tudengile ja täiendusõppijale“. Kursusele „Eetika alused“ saab registreeruda 18. septembrini ja kursusele „Eetilised küsimused organisatsioonis“ 27. septembrini. 

 

Tegemist on Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika insituudi õppeainetega. 

 

 

 

Pildil on inimesed istumas laudade taga

Esmakordselt Eestis – 11 haigla ühine kliinilise eetika seminar

Navi lastelaager

Kas ikka tasub Ida-Virumaale õpetajaks minna?

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest