Autor:
Pixabay

Jätku- ja osalussuutlikkuse edendamine ühiskonnas dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu (DIACOMET)

Projekti tunnus: 101094816

Projekti kestvus: 01.06.2023–31.05.2026

Rahastus: 416 375 EUR

Juhtpartner: Vytautas Magnus University (VMU)

Vastutav täitja: prof Halliki Harro-Loit, Tartu Ülikooli ajakirjanduse professor

Täitjad: Urmas Loit, Mari-Liisa Parder, Eleri Lõhmus

 

Image
Diacomet projekti logo

 

Projekti kirjeldus

DIACOMET projekti eesmärk on arendada eetlise ja vastutustundliku avaliku kommunikatsiooni toetamise instrumente. Selle kaudu soovitakse toetada ühiskonna kommunikatsioonikultuuri alast arengut. Projekti raames luuakse interaktiivne dilemmamäng ning õppimis- ja arutelufoorum, mis toetavad üksteise kuulamist ja mõistmist. Lisaks tehakse ettepanek luua Euroopa kodanike vastutusorganite võrgustik, mis toetaks nii üksikisikuid kui ka organisatsioone avalikus kommunikatsioonis. 

Projekti vajadus tuleneb tänapäeva kommunikatsioonikeskkonna arengutest, kus on laienenud inimeste suhtlusvõimalused. Arengute kõrval ilmnevad ka ebasoovitavad praktikad, nagu vaenukõne või valeteabe laialdane levik. DIACOMET projekt toetab avalikus kommunikatsioonis heade tavade kujunemist, mis põhinevad eetilisel ja vastutustundlikul suhtlusel. Lõpptulemusena luuakse Avaliku Kommunikatsiooni hea tava (koodeks).

DIACOMET projekti tegevussuunad on:

  • Dialoogilise kommunikatsiooni aspektide analüüs olemasolevates koodeksites
  • Uus avalikkust kaasava vastutuse tagamisega seotud "kogu" kontseptsiooni väljatöötamine
  • Interaktiivse "dilemmadel põhineva" mängulise vahendi ja debatifoorumi loomine, mis võimaldab nii debateerimist kui avaliku kommunikatsiooni eetika diskursuse õppimist.
Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Tartu_Ülikooli_eetiakakeskuse_mikrokraadiprogramm_kujundamata_Visuaal_Tartu_Ulikooli_eetikakeskus

Uus mikrokraadiprogramm aitab kujundada väärtuspõhist organisatsioonikultuuri