Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Kogukonnad

Tartu Maailmaülikooli programmis on järgmised kogukondlikud algatused:

 • Eesti liikumis- ja heaolufestival Elvas (vaimne tervis ja liikumine), eestvedaja Elva Vallavalitsus;
 • kooskasvamise akadeemia Leevil (kestlik kahanemine, pärandkultuur), eestvedaja MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas;
 • Kanepi festivali kanepikonverents (tööstuslik kanep põllu- ja pärandkultuuri taimena), eestvedaja Kanepi Vallavalitsus;
 • kogemuspäev „Eriline elu“ Maarja külas (erivajadusega inimesed ühiskonnas), eestvedaja SA Maarja Küla;
 • Mulgi konverents Tõrvas (mulgi kultuuri kestlikkus), eestvedaja MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut;
 • Navi akadeemia (üksildus vananevas ja vähenevas ühiskonnas), eestvedaja MTÜ Navi Külaselts;
 • Peipsiääre kogukonnafestival „Sillad“ Kallastel (kogukondlikkus mitmekultuurilises piirkonnas), eestvedaja Peipsiääre Vallavalitsus;
 • kogukonnafestivali „Mina tean, kust tuleb minu toit“ mahekärajad Rõuges (mahetoit ja -põllumajandus), eestvedaja Rõuge Vallavalitsus;
 • Eesti põliskeelte konverents Setomaal (Eesti põliskeelte elujõulisus), eestvedaja SA Seto Instituut;
 • kogukonnakooli disainitalgud Harglas (väikeste (kogukonna)koolide jätkusuutlikkus), eestvedaja MTÜ Sõprade Pool;
 • konverents „Keskkond, kultuur ja ruumiloome“ Valgas (keskkond ja kultuur ruumiloome komponentidena), eestvedaja Valga Vallavalitsus;
 • lapsesõbraliku linna foorum Võrus (lapsesõbraliku kuvandi tähendus ja sisu loomine), eestvedaja Võru Linnavalitsus.
Pildil on kamp inimesi käest kinni hoidmas ja ringis liikumas

Kogukondade väärtusvahetuspäev tõi uut energiat

Pildil on neli inimest laua taga istumas ja vestlemas

Peipsiääre valla dialoogiõhtud ehitavad kogukondade vahel sildu

Pildil on inimesed seismas

Üksildust leevendab kuuluvustunne