Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

22. märtsil kohtuvad Narvas programmiga liitunud lasteaiad. Avasündmusel tutvutakse omavahel, räägitakse lahti programmi sisu ja arutletakse väärtuste üle, mis on hea lasteaia vundament.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse ühise väärtuskultuuri toeprogramm „Väärtuspõhise hariduskultuuri kujundamine kohalikus omavalitsuses eestikeelsele haridusele ülemineku toetamiseks“ alustas 2023. aastal tööd kõigis Ida-Virumaa kaheksas omavalituses ja nende üheksas lasteaias. 2024. aastal laieneb programm terve haridusvõrgu ulatuses ning Kohtla-Järve ja Narva linnas liituvad programmiga kokku 20 lasteaeda.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuhi Ene Tigase sõnul on avasündmuse eesmärk nii omavaheline tutvumine kui ka sissejuhatus väärtuste, väärtuskasvatuse ja -arenduse teemavaldkonda. „Head meelt teeb, et lasteaiad on näidanud üles suurt huvi programmi vastu ja liitunud. Eelmisel aastal sai iga liitunud lasteaed endale teekonnale toeks väärtusarenduse nõustaja ehk kriitilise sõbra ja nii ka sel aastal. Koos oma asutuse arendusrühma ja kriitilise sõbraga kavandatakse väärtuspõhiselt eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskavade sihte ja kujundatakse teadlikult lasteaia väärtuskultuuri,“ ütles Tigas.  

Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov märkis, et hariduskultuur ja haridusasutuse väärtused on üleminekul väga olulised. „Osalemine, sallimine ja erinevustega arvestamine peaksid olema iga haridusasutuse väärtused ja need toetavad hästi ka eestikeelsele haridusele üleminekut,“ ütles Dubolazov.

Kohtla-Järve lasteaia Tuhkatriinu direktor Ilona Kuningas toob välja, et Tartu Ülikooli eetikakeskuse programmiga liitumine 2023. aastal on toonud asutusele mitmekülgset kasu eestikeelsele haridusele üleminekul. „Kogu kollektiiviga oleme uuendanud lasteaia väärtusi, integreerinud Tuhkatriinu muinasjutu kõikidesse meie tegevustesse ning laste õpi- ja mängukeskkonda ja loonud mitmesuguseid võimalusi vabamänguks. Programmis osalemise tulemusena oskame lastele teadlikult mängu abil tutvustada väärtusi ja oma maja kultuuri. Oleme tugevdanud ka eesti keele õpet ja üldist arengut loominguliste tegevuste kaudu, luues seeläbi rikkaliku ja põneva õpikeskkonna lastele,“ sõnas Kuningas.

Lasteaiad kohtuvad võrgustiku õpipäevadel ja koostööseminaridel, et jagada väärtuspõhise arendustöö proovikive ja edusamme teiste lasteaedadega piirkonnas. Lisaks külastatakse programmi raames Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse programmis osalenud hea lasteaia võrgustiku parimate praktikate lasteaedu. Tegevuste käigus õpitakse tundma väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise põhitõdesid ja tehakse kindlaks lasteaiaelu hetkeseis. Tulemustest lähtuvalt sõnastatakse ja täiendatakse oma lasteaia eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava konkreetsete sammudega. Lasteaedade väärtuspõhiseid arendustegevusi toetavad terve protsessi vältel Tartu Ülikooli eetikakeskuse kriitilised sõbrad.  

Programmi „Väärtuspõhise hariduskultuuri kujundamine kohalikus omavalitsuses eestikeelsele haridusele ülemineku toetamiseks“ viib ellu Tartu Ülikooli eetikakeskus. Programmi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo eestikeelsele õppele üleminekust leiab Haridus-ja Teadusministeeriumi eestikeelsele haridusele üleminek veebilehelt.

 

Vaata lisaks:

  • Arutelumängu „Eesti rahva sada valikut“ on võimalik ette tellida ning tutvuda selle digitaalse versiooniga. Loe lähemalt Tartu Ülikooli eetikakeskuse veebilehelt
  • Tutvu ka Tartu Maailmaülikooli programmiga projekti veebilehel
Pildil on inimesed laua taga istumas ja arutlemas

Võrus tõsteti esile lastesõbralikku elukeskkonda

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Mulgi konverents vaatas läbi noorte silmade tulevikku

Pildil on mees mikrofoniga rääkimas

Maarja külas avati erivajadusega inimeste võimalusi kogukonnaelus ja töömaastikul