Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Konstanzi ülikool näitas üles suurt huvi koostöö vastu Tartu ülikooliga

Oluline roll ülikoolide eduka koostöö algatamisel on TÜ filosoofiateaduskonna dekaanil professor Margit Sutropil, kes on TÜ ja Konstanzi ülikooli koostöö koordinaator. Selle visiidi käigus oli Sutropil au pidada avaettekanne 16. oktoobril Konstanzi ülikooli sügissemestri pidulikul avaüritusel Dies Academicus.

Visiidi käigus kohtusid Tartu ülikooli rektoraadi ja akadeemiliste üksuste esindajad koostöö planeerimiseks praeguste ja potentsiaalsete partneritega Konstanzis. Tartu ülikooli teadusprorektori professor Marco Kirmi sõnul oli programm väga tihe: „Arutasime Konstanzi ülikooli rektoriga võimalusi, mida pakuvad teaduskoostööks Euroopa Liidu toetused. Kuigi ülikool on võrdlemisi noor, kõneleb selle heast tasemest fakt, et see on saanud Saksamaa LV ja liidumaade valitsuste ekstsellentsusprogrammi mõlemas taotlusvoorus eliitülikooli staatuse,“ ütles Kirm. „Kindlasti oli meie ülikooli õppejõududel ja tugistruktuuride töötajatel palju kasu nö rohujuuretasandi kohtumistest õigusteaduses, humanitaarias, majanduses, ühiskonnateadustes, füüsikas jne. Väga huvitav oli aga võrrelda ka meie ülikoolide ülesehitust ja töökorraldust, kuna Konstanzi ülikoolis on juba mõnda aega tagasi tehtud ära struktuurireform, mille tagajärjel moodustusid suured valdkonnad. On hea meel, et Tartu ülikool suudab olla tugevatele välisülikoolidele heaks ja sisukaks partneriks,“ rõõmustas Kirm.

Tartu ülikooli panus oli nähtav ka TÜ päevade tähistamisel Konstanzis. 17. oktoobril toimus Konstanzi ülikooli ja Tartu ülikooli eetikakeskuse ühisel ettevalmistusel teaduseetika konverents „Limitations to the Freedom of Research and Responsibility of Researchers and Universities”. Konverentsi avasõnad ütlesid TÜ teadusprorektor Marco Kirm ja Konstanzi ülikooli teadusprorektor Dirk Leuffen. Ettekannetega esinesid TÜ audoktor Konstanzi ülikooli professor Jürgen Mittelstrass, TÜ praktilise filosoofia professor Margit Sutrop ja TÜ Euroopa õiguse professor ning Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik Julia Laffranque, paneeldiskussioonis osales ka TÜ akadeemiline sekretär Andres Soosaar. Konverentsil tutvustati Konstanzi ülikooli hea akadeemilise tava juhtnööre, mille koostanud komisjoni töös osales rektori kutsel ka TÜ professor Margit Sutrop. Konstanzi ülikooli senat oli juhtnöörid võtnud vastu 12. oktoobri 2015 istungil.

TÜ eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutropi sõnul näitas visiit, et saajatest oleme muutunud andjateks. „15 aastat tagasi toetas Konstanzi ülikool TÜ eetikakeskuse rajamist. Nüüd anname meie tagasi - aitame Konstanzi ülikoolil eetika teemaga tegelda - andsime oma panuse teaduseetika juhtnööride koostamisse ning tutvustasime konverentsil väärtusdilemmade arutelu metoodikat. Konstanzi ülikooli suur soov on, et jätkaksime koostööd nii teaduseetika metoodiliste vahendite loomisel kui ka eetika õpetamisel ja teadusprojektide raames,“ ütles Sutrop.

Lisaks tutvuti sealse kultuuriuuringute teaduse tippkeskusega ning Konstanzi ülikooli raamatukogu renoveeritud hoonega, kus juurutatakse mitmeid uusi tehnoloogilisi lahendusi (nt e-raamatute väljapaneku- ja laenutussüsteemi), mis pakuvad huvi ka TÜ raamatukogule.

Partnerleping ülikoolide vahel sõlmiti 2001. aastal, lepingu raames on Konstanzi ülikoolis õppinud 130 Tartu tudengit ning TÜs 42 Konstanzi tudengit. Kõige tihedamad teadustöökontaktid on filosoofia-, majandus-, õigus-, sotsiaalharidusteaduskonnal, aga ka loodus- ja tehnoloogiateaduskonnal, nt keemia ja bioloogia erialal.

Lisaks kahepoolsele koostöölepingule on Erasmuse programmi raames Konstanzi ülikooli vastavate teaduskondadega üliõpilasvahetuse leping mitmetel TÜ teaduskondadel.

Ajakirja Times Higher Education (THE) värskeimas maailma ülikoolide edetabelis on Konstanzi ülikool 175. kohal, Saksa ülikoolide arvestuses ollakse 17. kohal. Konstanzi ülikooli tugevuseks on teadustöö, välisraha kaasamisel (ühe professori kohta) ollakse saksa ülikoolidest parimal kohal. Teadusuuringutes on Konstanzi ülikooli neljaks fookusvaldkonnaks humanitaar- ja sotsiaalteadustes kultuuriuuringud ja otsustamisteadused, elu- ja loodusteadustes keemiline bioloogia ja ökoloogia ning nano- ja materjaliteadused.

Üliõpilane juhendajaga arheoloogialaboris

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna karjääripäev

Inimesed istuvad laval, taustaks on ekraanile on kuvatud videokõne.

Tartu ja Konstanzi ülikoolid tähistasid 20 aastat sõprust

Inimesed istuvad saalis, üks naine seisab ja hoiab käes paberilehte

Valmis uus metoodiline vahend klassijuhatajatele oma töö analüüsimiseks