Praktikavõimalused eetikakeskuses

Tartu Ülikooli eetikakeskus pakub praktikavõimalusi nii bakalaureuse kui magistriõppe tudengitele. Konkreetsed praktikaülesanded sõltuvad palju tudengi enda huvidest ja võimest oma erialaseid teadmisi eetikakeskuses tehtava tööga siduda. Praktikale on oodatud kõigi valdkondade tudengid ning seda saab sooritada ka inglise keeles.

Võimalikud praktikaliigid

1) Ürituste korraldamine

Korraldame erinevat liiki üritusi: konverentse, seminare, töötubasid, kollokviume jne. Võimalik on lülituda juba planeeritud ürituse korraldamisse või pakkuda välja oma idee. See võib tähendada, et praktikant saab kätt harjutada projektikirjutamises ja rahastuse hankimisel, millele pakume igakülgset tuge. Eelkõige aga on vajalik lennukas ning temaatiliselt sobiv idee!

2) Toimetamispraktika

2.1 TÜ eetikakeskus haldab eetikaveebi ning selle käimashoidmine on igapäevane ja pidev töö. Portaalis saab kaasa lüüa nii juba olemasolevat materjali kaasajastades, uusi teemasid juurde pakkudes kui igapäevast tehnilist tööd tehes.

2.2 Koostame ja anname välja mitmeid metoodilisi materjale.

3) Teaduse populariseerimine

Otsime alati uusi ja põnevaid võimalusi, kuidas näidata oma tegevusi läbi erinevate multimeedia formaatide ja meediumite, nt raadiosaated, youtube'i videod, veebiseminarid (veebiseminarid), taskuringhääling (podcast), nutirakendused (apps).

Päisefoto: Johan Paul Hion

#õppimine #täiendusõpe
Täiendusõppijad, õppimine Tartu Ülikoolis

Täiendusõppijatele on avatud kaks uut eetikakursust

#õppimine
Inimesed seisavad riiulite ees raamatuga

Eetikakeskuse raamatukogu

#õppimine
Kõrvuti on Kanti surimaski pilt ja James Mahoni protree

USA filosoofiaprofessor peab ettekande Kanti moraalifilosoofia ja valetamise teemadel