Praktikavõimalused eetikakeskuses

Tartu Ülikooli eetikakeskus pakub praktikavõimalusi praktilise filosoofia ja eetika teemadest huvitatud bakalaureuse kui ka magistriõppe tudengitele.

Konkreetsed praktikaülesanded sõltuvad palju tudengi enda huvidest ja võimest oma erialaseid teadmisi eetikakeskuses tehtava tööga siduda. Praktikale on oodatud kõigi valdkondade tudengid ning seda saab sooritada ka inglise keeles.

Kogemuse jooksul on võimalus lähemalt tutvuda ja ennast proovile panna eetika teemaliste teadusprojektide, ühiskonnale suunatud väärtusarenduse kui ka teaduseetika teema valdkonnas. Seda näiteks õpetajate eetikakoodeksi ajakohastamise, eetilise suhtlemise või arutelumängu arendamise projektide kaudu.

Anna enda huvist märku siin!

Lisaks on võimalus kaasa lüüa ürituste korraldamises. Korraldame erinevat liiki üritusi: konverentse, seminare, töötubasid, kollokviume jne. Võimalik on lülituda juba planeeritud ürituse korraldamisse või pakkuda välja oma idee. See võib tähendada, et praktikant saab kätt harjutada projektikirjutamises ja rahastuse hankimisel, millele pakume igakülgset tuge. Lisaks saab ennast proovile panna teaduse populariseerimise valdkonnas. Otsime alati uusi ja põnevaid võimalusi, kuidas näidata oma tegevusi läbi erinevate multimeedia formaatide ja meediumite, nt raadiosaated, youtube'i videod, veebiseminarid (veebiseminarid), taskuringhääling (podcast), nutirakendused (apps).

Keskuse tööpõld eetika ja väärtuste valdkonnas on lai ja saab leida praktikaks sobivaima suuna!

 

Liitu valdkonna praktikapakkumiste listiga

Päisefoto: Johan Paul Hion