Autor:
Kertu Rajando

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab avatuks 2024. aasta tunnustusprogrammid „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“. Tunnustusprogrammide eesmärk on toetada koolide ja lasteaedade väärtusarenduse alast tegevust ning arendada haridusasutuste eneseanalüüsi oskusi.

Tunnustusprogrammide selle aasta voor on suunatud nii koolidele ja lasteaedadele, kes on esmakordselt liitumas ehk alustajatele, kui ka juba programmis varasemalt osalenutele ehk edasijõudnutele.

2024. aastal ootame edasijõudnutena programmi koole ja lasteaedu, kes on tunnustusprogrammis osalenud aastatel 2020–2023. Oodatud on ka kõik koolid ja lasteaiad, kes on varasemalt tunnustatud tiitlitega „Väärtuskasvatuse kool“, Väärtuskasvatuse lasteaed“, „Hea kooli ekspert“ või „Hea lasteaia ekspert“.

Programmi pääsejate hulk on ka tänavu piiratud ning haridusasutustel tuleb kandideerimiseks enda tugevusi loominguliselt esile tuua. Soovime, et koolid ja lasteaiad juba kandideerides mõtleks oma edulugudele – esitada tuleb näide ühest heast väärtusalasest praktikast ning seostada see mõne hea kooli ja hea lasteaia mudeli aspektiga.

Tunnustusprogrammi kandideerimine toimub 4. märtsist 22. märtsini. Programmi pääsenud selguvad hiljemalt 1. aprilliks.

Tunnustusprogrammi 2024. aasta ettevalmistavad tegevused on suunatud eneseanalüüsiga alustavatele koolidele ja neile, kes osalesid tunnustusprogrammis enne 2020. aastat.

Kõik osalejad saavad võimaluse läbida Moodle’i keskkonnas kursused, et omandada teadmised väärtustest, väärtuskasvatusest ja väärtusarendusest ning toetada väärtusarenduse analüüsi teoreetiliste teadmiste ja praktiliste harjutustega.

Hea kooli ja hea lasteaia tunnustusprogrammides osalemise teave ja juhised asuvad heade praktikate andmebaasis https://heakool.ut.ee/tunnustusprogramm/.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ning tunnustanud koolide ja lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Tunnustusprogrammi korraldatakse tänavu üheteistkümnendat korda.

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013″ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.

Kant 300 näituseinfo kujundus koos joonistusega Kantist

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäevaks valmiv näitus toob esimest korda publiku ette tema käsikirjad

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

Illustratiivne visuaal

Kogukonnas on vaja kõiki erilisi inimesi