Autor:
Pexels.com

Tartu Ülikooli eetikakeskus viis läbi eetikateemalise koolituse küberkuritegude uurijatele

Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös TIMELEX (Brüssel) juristidega viis 21. jaanuaril 2021 läbi teaduseetika ja andmekaitse koolituse noorte sooritatud küberkuritegude uurijatele.

Töötuba oli osa teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ teadusprojektist „RAYUELA“, mille rõhuasetus on laste ja noorte küberkuritegude ning nende ennetamise uurimisel. Töötoas, kus osalesid selle projekti partnerid, olid vaatluse all haavatavate gruppidega seotud teadusuuringute eetika ning andmekaitse küsimused. Ettekanded pidasid TÜ eetikakeskuse juhataja prof. Margit Sutrop ning TIMELEX jurist Pieter Gryffroy.

„Kuigi noortega seotud küberkuritegude põhjuste uurimine on oluline teema, on tegemist eetiliselt väga keerulise valdkonnaga,“ selgitas TÜ eetikakeskuse nooremteadur Mari-Liisa Parder. „Töötoas anti ülevaade eetilistest printsiipidest ja seadusandlusest, mida silmas tuleb pidada. Eriline tähelepanu oli eetiliste printsiipide järgimisel ja andmekaitse küsimustel,“ lisas Parder.

TÜ eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutropi sõnul oli eetikakeskuse ülesanne anda partneritele nõu, mida eetilises plaanis silmas pidada haavatavate gruppidega – noored, kurjategijad, ohvrid – töötamisel: „Töötoas lahendasime eetilisi dilemmasid, kuidas kaasata lapsi uurimistöösse ja milline on eetiline viis kasutada sotsiaalteaduslikke meetodeid.“ Näiteks küsitakse ühes situatsioonis, mida teeksid õpilasi vaatleva uurijana, kelle käest hiljem õpetaja küsib infot oma õpilaste kohta. „Erinevate ohukohtade üle arutledes on neid hiljem praktilises uurimissituatsioonis kergem märgata,“ selgitas prof Sutrop.

21. jaanuari töötuba oli sissejuhatus „RAYUELA“ projekti raames tehtavale teadustööle. Töötoa eesmärk oli ühtlustada praktikat ning koguda infot vastavate eetikajuhiste koostamiseks tulevastele sarnastele projektidele.

Comillas Pontifical University (Comillas’i Piiskoplik Ülikool, Hispaania) juhitava projekti „RAYUELA“ eesmärk on kokku tuua õiguskaitseasutused, sotsioloogid, psühholoogid, antropoloogid, õigusnõunikud, arvutiteadlased ja insenerid, et parandada ennetustööd ja mõista paremini tegureid, mis mõjutavad alla 18-aastaste veebikasutust ning soodustavad küberkuritegude toimepanekut.

Projekti täispealkiri on „Noorte harimine ja jõustamine läbi mängimise internetis ohutult toimetamiseks“. „RAYUELA“ projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ grandilepingu nr 882828 alusel. Lisaks Tartu Ülikoolile on Eestist projekti kaasatud ka Politsei- ja Piirivalveamet. Projektis osalevad veel Belgia, Hispaania, Kreeka, Läti, Portugali, Saksamaa, Slovakkia ja Ühendkuningriigi eksperdid, kokku 17 partnerorganisatsiooni.

Projekti kohta saab lugeda aadressil https://www.rayuela-h2020.eu/

Vaata ka: Tartu Ülikool aitab uurida küberkuritegude motiive

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal

Jätku- ja osalussuutlikkuse edendamine ühiskonnas dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu (DIACOMET)

Tartu_Ülikooli_eetiakakeskuse_mikrokraadiprogramm_kujundamata_Visuaal_Tartu_Ulikooli_eetikakeskus

Uus mikrokraadiprogramm aitab kujundada väärtuspõhist organisatsioonikultuuri