Autor:
Pexels.com

Teadlasi kutsutakse osalema Eesti teaduseetika uuringus

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja rakendusuuringute keskus koostöös Eesti Teadusagentuuriga kutsuvad osalema küsitluses, milles uuritakse Eestis töötavate teadlaste hoiakuid, kogemusi ja tavasid teaduseetika vallas. Esimest korda Eestis uuritakse teaduseetikat just teadlase vaatenurgast.

Uuringu sihtrühm on Eestis töötavad teadlased, kelle teadustöö tegemise koormus on vähemalt 20% tema tööst. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 20–30 minutit. Osalemine on vabatahtlik ja vastamise võib soovi korral katkestada. Anonüümsuse tagamiseks ei salvestata küsimustiku täitmisel IP-aadresse, seega tuleks küsimustik täita järjest seda sulgemata.

Küsitlusele saab vastata kuni 4. aprillini.

Iga vastus on väärtuslik ja võimaldab saada rohkem teavet head ning eetilist teadust toetavate või takistavate asjaolude kohta. Uuringu tulemusena valmib avalik aruanne, milles antakse ülevaade teadlaste vaadetest teaduseetika küsimustele, võimalikest probleemidest ja lahendustest. Tulemused aitavad edendada teaduseetika ja hea teaduse praktikat Eesti teadusasutustes ning parandada teaduseetika uuringute metoodikat.

Uuringuga ei koguta vastajate sugu, ametinimetust, täpset valdkonda ega teadusasutust, et välistada kaudse tuvastamise võimalus. Kui avatud vastustes leidub teavet, mille põhjal oleks võimalik isik tuvastada, siis anonüümistatakse need andmed enne andmeanalüüsiga alustamist. Andmeid kasutatakse ja avaldatakse tulemuste esitamiseks ainult üldistatud kujul. Kogutud andmeid hoitakse Tartu Ülikooli piiratud ligipääsuga serveris, millele saavad ligi vaid uuringu korraldajad. Andmete vastutav töötleja on Tartu Ülikool ning töödeldud ja agregeeritud andmetele on uuringu lõppedes ligipääs Eesti Teadusagentuuril.

Tööd rahastatakse programmi „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) raames Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal

Jätku- ja osalussuutlikkuse edendamine ühiskonnas dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu (DIACOMET)