Autor:
Kristi Lõuk

Teaduse usaldamine on kriiside lahendamisel võtmetähtsusega

Tartu Ülikooli eetikakeskusel algas juunis teadusprojekt, mille eesmärk on toetada ja tugevdada teaduse usaldamist ühiskonna eri tasanditel.

Proovikivid, millega modernne ühiskond silmitsi seisab, on muutunud keerukamaks ja pakilisemaks ning usaldus teaduse vastu määrab meie suutlikkuse neid tõhusalt lahendada. Projekt „Teaduse usalduse innustamine ja kinnistamine“ ehk IANUS soovib tugevdada teaduse õigustatud usaldust (ingl k warranted trust). See omakorda võiks soodustada teaduse muutumist koosloomeliseks ja kaasavaks protsessiks, mis on ühiskondlike väärtuste, murede ja vajaduste suhtes tundlik.

Projekti avakohtumine toimus 13.–14 juunil Hollandis Rotterdami Erasmuse Ülikoolis (Erasmus Universiteit Rotterdam), kus osalesid TÜ eetikakeskuse teadur Mari-Liisa Parder ja nooremteadur Kristi Lõuk. Veebisilla teel pidas ettekande ka keskuse juhataja professor Margit Sutrop, kes kõneles sellest, mida me üldse silmas peame, kui räägime teaduse usaldamisest.

„Akronüüm IANUS viitab väravate jumalale Janusele (ladina keeles ianus – toim.), kes vaatleb teadmiste tootmise protsessi nii seest kui ka väljastpoolt,“ selgitas prof Sutrop projekti kujunemislugu. Ta lisas, et projekti üks seisukohti on, et usaldus teaduse vastu pole kunagi iseenesestmõistetav – tugev usaldus on hästi paigutatud, vastastikune ja teadlik. „Teadmiste loomise protsess peab olema läbipaistev ja kindel ning selle aluseks on ühiskonna aktiivne kaasamine ja teenimine, mis on osa teaduse modus operandi’st ehk tööviisist,“ ütles prof Sutrop, mille eest IANUS seisab.

Projekti logo on kahenäoline. "Akronüüm IANUS viitab väravate jumalale Janusele, kes vaatleb teadmiste tootmise protsessi nii seest kui ka väljastpoolt."

Margit Sutrop

IANUS kestab kuni aastani 2025, juhtpartneriks on Rotterdami Erasmuse Ülikool. Tartu Ülikooli eetikakeskus lööb kaasa mitmetes ülesannetes ning juhib kolmandat tööpaketti, mille eesmärk on pakkuda kontseptuaalset selgitust usalduse ja usaldamatuse ning nendega seotud mõistete kohta; määrata kindlaks teaduse usaldamatuse peamised põhjused ning leida tõhus viis õigustatud usalduse loomiseks. Kolmanda tööpaketi tulemuseks on ka soovitused teaduspoliitika parendamiseks.

Projekti toetab Euroopa Horisont programm, projekti tunnus on 101058158.

Loe projekti kohta

Klõpsa siia
Pildil panelistid arutamas

Eetikanõukogu toetab Eesti Tehisintellekti Tippkeskuse tegevust

Juri Lotmani joonistused iseendast

Tartu semiootika suvekool 2024 õppimisest ja haridusest Viljandis

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest