Autor:
Pexels

Töötoas uuritakse emotsioonide olemust

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub kõiki huvilisi 14. juunil Euroopa Emotsioonide Uurimise Filosoofilise Ühingu 10. aastakonverentsi eelsesse töötuppa, mis keskendub emotsioonide olemusele.

Kas emotsioonid on rohkem nagu tähed või tähtkujud? Teisisõnu: kas tegu on loomulike liikidega, mida ühendab mõni objektiivne tunnus, või on tegu nn “inimlike liikidega”, mis sõltuvad sellest, kuidas me ise nähtusi kokku rühmitame? Bioloogilise suunitlusega uurijad pooldavad pigem esimest, psühholoogilised ja sotsiaalsed konstruktivistid aga teist. Samas mõjutab emotsioonide liigistaatus omakorda seda, millised meetodid emotsioonide uurimiseks üldse kohased on. Kui emotsioonid on loomulikud liigid, siis võib olla küsitav, kas ja mil määral humanitaarteadused nende uurimisse panustada saavad. Töötoas küsimegi: milline on emotsioonide liigistaatus? Kuidas see mõjutab emotsioonide uurimiseks sobivate meetodite valikut? Ning milline roll võiks emotsioonide paremas mõistmises jääda ka spetsiifiliselt just filosoofilistele meetoditele? 

Töötuba on ingliskeelne. Loe täpsemalt ingliskeelsest uudisest

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal

Jätku- ja osalussuutlikkuse edendamine ühiskonnas dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu (DIACOMET)