TÜ eetikakeskuse taotlus "Õpetaja väärtuskasvatuslik pädevus" sai toetust

Sihtasutus INNOVE toetab TÜ eetikakeskuse projekti "Õpetaja väärtuskasvatuslikud pädevused".

Projekti eesmärkideks on muuhulgas õpetajate väärtuskasvatuslike pädevuste tõstmine, klassijuhatajate kui väärtuskasvatajate võimestamine ning väärtuskasvatuse integreerimine aineõpetusse, juhendades ka seda, kuidas on igas aines võimalik väärtuskasvatusega tegeleda. Projekt keskendub klassijuhatajale kui kesksele isikule eri osapoolte vahel (kool, laps, lapsevanem, klassikaaslased).

Tegevus toimub meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" raames. Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus