Autor:
iStock

Valminud juhend „Andmekaitse teadustöös“ annab teadlastele täpsemad juhised isikuandmete kasutamiseks

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub teadlasi, kes puutuvad oma teadustöös kokku isikuandmetega, tutvuma juhendiga „Andmekaitse teadustöös“, mille eesmärk on toetada ülikooli teadlasi hea teadustava järgimisel.

Juhendis selgitatakse, kuidas mõjutavad isikuandmete kaitsega seotud õigusnormid teadustöö tegemist ja millised on erandid. Samuti käsitletakse teadustöö planeerimist, andmete kogumist ja analüüsi ning andmete avaldamist ja säilitamist. Juhendi lugemiseks pole vaja andmekaitsealaseid teadmisi.

„Juhendi koostamise eesmärk oli selgitada, kuidas isikuandmetega teadustöös toimetada. Valminud juhend on hea abivahend, milles on olulisemaid põhimõtteid ja mõisteid seletatud igaühele mõistetaval viisil,“ sõnas juhendi üks autoritest, Tartu Ülikooli eetika nooremteadur Marten Juurik. „Enamasti tuleb teadlasel oma uurimistööga seotud andmekaitseprobleeme ise lahendada. Juhendist võikski sellistes olukordades kasu olla,“ lisas Juurik.

Juhendi loomine sai alguse Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud aruteludest hea teadustava ja andmekaitse kokkupuutepunktide üle. Juhendi valmimist toetati Tartu Ülikooli arengufondi projektist „Hea teadustava rakendamine ja valdkondliku nõustasmissüsteemi käivitamine“ (2020–2022). Juhendi autorid on Marten Juurik, Terje Mäesalu ja Tiiu Tarkpea ning toimetaja Helika Mäekivi.

Pildil panelistid arutamas

Eetikanõukogu toetab Eesti Tehisintellekti Tippkeskuse tegevust

Juri Lotmani joonistused iseendast

Kutse osalema: Tartu semiootika suvekool õppimisest ja haridusest Viljandis

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest