Foto:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Algas hea kooli ja hea lasteaia programmidesse kandideerimine

28. märtsist kuni 4. aprillini on võimalik esitada sooviavaldus, et kandideerida tunnustusprogrammidesse „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“. Programmi pääsenud selguvad hiljemalt 8. aprillil 2022.

Lasteaiad saavad kandideerida SIIN ja koolid SIIN.

Meeldetuletusena, et esimest korda osalejatele ning neile haridusastustele, kes kirjutasid oma eneseanalüüse viimati enne 2018. aastat, on programmi pääsemise tingimuseks ka veebipõhiste kursuste „Sissejuhatus väärtusarendusse“ ja „Sissejuhatus kooli/lasteaia väärtusarenduse analüüsi“ edukas läbimine.

Varasemalt (alates 2018) tunnustusprogrammis osalenud koole ja lasteaedu kutsub TÜ eetikakeskus analüüsima klassijuhatajate ja lasteaia õpetajate erinevaid rolle ja ülesanded, nende väärtus- ja lojaalsusvalikuid. Uutele programmipürgijatele spetsiifilist fookust seatud ei ole ning eneseanalüüsi saab kirjutada lähtuvalt oma asutuse vajadustest.

Täpsem info ja juhised https://www.eetika.ee/et/heakool2022

Täpsem info ja juhised https://www.eetika.ee/et/healasteaed2022

Iga osalev kool ja lasteaed on protsessis toetatud ja tunnustatud. Väljaantavate tiitlitega saab tutvuda eetikaveebis. Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ning tunnustanud koolide ja lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Tunnustusprogrammi korraldatakse tänavu juba kümnendat korda.

Tunnustusprogramm toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2021–2026 raames. Veebikursuste väljatöötamist toetas Briti Nõukogu Eestis.

#ühiskonnale
Inimesed istuvad ümmarguse laua taga ja mängivad lauamängu.

Väärtused ja kogukondlikkus on hästi planeeritud linnaruumi alus

#ühiskonnale
Konverentsi plakat, millel on kujutatud graffitiga maja.

Konverentsil uurime, kuidas väärtused ja kogukondlikkus aitavad linnaruumi kujundada

#ühiskonnale

Konverents "Loo või loobu! Kunst ja kultuur linnaruumis"

Neljapäeval, 17. novembril kell 10–16 Valga kultuuri- ja huvialakeskuses konverents "Loo või loobu! Kunst ja kultuur linnaruumis"