Eetikakeskuse 10. aastapäev

Tartu Ülikooli eetikakeskus tähistab oma 10. aastapäeva 7.-9. septembril 2011.

7. septembril kell 16 toimub Tartu Ülikooli aulas pidulik aktus. Tervitavad Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, haridus- ja teadusminister prof Jaak Aaviksoo ja Tartu Ülikooli rektor prof Alar Karis. Sõna võtavad Tartu Ülikooli eetikakeskuse nõukogu esimees prof Toivo Maimets ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop. Akadeemilise loengu Science and Values peab prof Jürgen Mittelstrass.

Järgneb pidulik vastuvõtt ja juubelikogumiku esitlus Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse 10. aasta rahvusvaheline juubelikonverents pealkirjaga "Eetika teadustes ja ühiskonnas" avab nii teoreetilise kui praktilise eetika erinevaid tahke - kaetud on pea kõik uurimissuunad.

Esimesel päeval kuulame ettekandeid mitmetelt oma ala tippudelt üle maailma, päeva lõpetab paneeldiskussioon eetika õpetamisest ülikoolis.

Teine päev keskendub Eestis toimuvale. Ettekannetega esinevad nii Tartu Ülikooli teadlased kui ka praktikud erinevatelt elualadelt.

Tartu Ülikooli eetikakeskus 10
Registreerimine (5. septembrini)

Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi (riiklik programm "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013"), Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli, Konstanzi Ülikooli (DAAD-i Idapartnerlusprogramm), Kultuuriteooria tippkeskuse religiooniuuringute töörühma, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi, Tartu Ülikooli protokolli- ja rahvusvaheliste suhete talituse, Tartu Ülikooli Tervishoiu instituut, Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja Haridusteaduskonna, Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli ning Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnaga.

---
Triin Käpp
Projektijuht
Tartu Ülikooli eetikakeskus
737 5426
triin.kapp@ut.ee

---

Konverentsi kava

Thursday, September 8

International conference "Ethics in Sciences and Society"

Venue: Dorpat Conference Centre, Turu 2

9.45-10.00 Prof. Margit Sutrop: Opening of the Conference

10.00-10.45 Prof. Göran Hermerén, University of Lund:

Reaching Consensus in Bioethics: Obstacles and Opportunities

10.45-11.30 Prof. Thomas Potthast, University of Tübingen, University of Jena

"How Ethics saves the Life of Biomedicine – A fresh view on Science in Society"

11.30-12.00 Coffee Break

12.00-12.45 Prof. Michael S. Pritchard, Western Michigan University:

Practical Ethics

12.45-13.30 Prof. Timo Airaksinen, University of Helsinki:

Liberal Ethics or Conservative Religions

13.30-14.15 Lunch Break

14.15-15.00 Prof. Eric Hilgendorf, University of Würzburg:

"Internet Criminal Law - Universal Law in Statu Nascendi?"

15.00-15.45 Prof. Elaine E. Englehardt, Utah Valley University:

Ethical Issues in Academic Administration

15.45-16.15 Coffee Break

16.15-18.00 Panel discussion: How to Teach Ethics to Students from Different Faculties?

Introductions of programs on teaching ethics across curriculum (chair: prof Margit Sutrop)

Prof. Elaine E. Englehardt, Utah Valley University

Prof. Michael S. Pritchard, Western Michigan University

Dr. Anna Kusser, University of Konstanz

Dr. Thomas Potthast, University of Tübingen

 

Friday, September 9

 

Konverents "Eetika teadustes ja ühiskonnas"

Venue: Main building of University of Tartu, room 139

(Presentations will be held in the Estonian language)

10.00-10.45 Prof Hele Everaus, Tartu Ülikool

"Personaliseeritud meditsiin kas ka uued probleemid eetikas?"

10.45-11.30 Prof Jaan Sootak, Tartu Ülikool

Eetilised valikud karistusõiguses

11.30-12.15 Prof Margit Sutrop, Tartu Ülikool ja Katrin Laas-Mikko, MA, Sertifitseerimiskeskus AS

Identiteedi tuvastamisest käitumise jälgimiseni: Eetilistest valikutest biomeetria rakendamisel

12.15-12.45 Kohvipaus

12.45-13.30 Mag Dan Bogdanov, Tartu Ülikool ja Cybernetica AS

Privaatsus internetis: kelle mure?

13.30-14.15 Dr Mari Kooskora, Estonian Business School

Eetika äritegevuses - tasakaalustades eetikat ja kasumlikkust

14.15-15.00 Dr Aive Pevkur, Tartu Ülikool

Miks advokaat ei pea rääkima tõtt ja miks ametnik ei tohi oma vanaema aidata? Ehk miks professionaalid võivad rikkuda üldkehtivaid moraalinorme?

Navi lastelaager

Kas ikka tasub Ida-Virumaale õpetajaks minna?

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest

Pildil on inimesed laua taga istumas ja arutlemas

Võrus tõsteti esile lastesõbralikku elukeskkonda