Autor:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Hea kooli ja hea lasteaia koolitustel osales palju huvilisi

Märtsikuus toimusid koolitused hea kooli ja hea lasteaia konkursi eneseanalüüsi kirjutamise toetamiseks. Koolitused, mida oli esmakordselt plaanitud koguni kolm, toimusid 21. märtsil Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaias, 27. märtsil Nõlvaku Lasteaias ja 28. märtsil Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis.

Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaed ja Nõlvaku lasteaed on TÜ eetikakeskuse poolt tunnustatud tiitliga “Väärtuskasvatuse lasteaed 2016” ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium kannab tiitlit “Väärtuskasvatuse kool 2016”.

Koolitusel tutvuti väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse lasteaedade ja kooli praktikatega ning arutleti selle üle, milliste vahenditega saab lasteaed ja kool oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida.

Osalejaid oli seekord kokku tulnud 83, kes kinnitasid tagasisides, et koolitused olid sisukad ja inspireerivad ning innustavad osalema hea kooli ja hea lasteaia konkursil.

Koolitusel osalenute tagasiside oli äärmiselt positiivne ning paljud neist said hulgaliselt põnevaid teadmisi ja inspiratsiooni, mida oma lasteaeda või kooli kaasa viia. Mõned väljavõtted osalejate muljetest:
“Tahaks kuuluda nende koolide hulka, kes väärtusarendusega sihipäraselt tegelevad.”
“Konkursitöö kirjutamine on vajalik ennekõike lasteaiale endale (kriitiliselt analüüsida oma lasteaeda pole ilmselgelt kõige lihtsam tegevus, aga siiski vajalik!”
“Midagi paremat vist ei saagi teha! Võiks olla jätkuseminar, kus oleksid näpunäited, kuidas "väärtuskasvatust" juurutada eriti õpetajate seas.”

Suur tänu vastuvõtjatele ja osalejatele!

Kuni 8. maini on võimalik esitada oma lasteaia või kooli eneseanalüüs konkursside "Hea kool kui väärtuspõhine kool" ja "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" esimesse vooru. Ootame kõiki heade koolide ja heade lasteaedade perre, ees on ootamas juba 120 pereliiget.

Kursuse visuaal

Eetiline tundlikkus aitab hoida õiget kurssi

Made Laanpere Susimetsas

Eetikateooria praktilisse tööellu

Lõpuseminaril osalejad Mustamäe Gümnaasiumi moodulmajaga tutvumas ja vestlemas õpetaja Tiina Tamiga.

Bürokraatia lihvimine ehk Kuidas kergendada klassijuhataja tööd