Autor:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Hea teadustava kokkuleppega ühines 21 teadus- ja arendusasutust

1. novembril allkirjastasid Eesti ülikoolid, teadus- ja arendusasutused, Eesti teadusagentuur ja haridus- ja teadusministeerium hea teadustava kokkuleppe.

Hea teadustava kokkuleppega liitudes kinnitas teadusasutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas teadusasutuste, Eesti teaduste akadeemia, Eesti teadusagentuuri ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös 2017. aastal valminud „Hea teadustava“ tekstis.

Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop sõnas, et tegelikult oleme veel pika tee alguses. Teadusasutuste otsustada jääb, kuidas neid põhimõtteid oma töötajateni viia, kuidas tagada, et neid ka järgitaks ning mismoodi korraldada väärkäitumise juhtude menetlemine. „Nüüd, peale allkirjastamist tulebki mõelda, kuidas saaks asutused üksi või koos aidata kaasa sellele, et teadlased saaksid oma tööd teha eetiliselt korrektselt. Samas peavad asutused olema valmis väärkäitumise juhtumeid menetlema nii, et erinevate teadusasutuste töötajatele oleks tagatud võrdne kohtlemine,“ lisas prof Sutrop.

Tänaseks on nii digi- kui ka käsikirjaliselt antud allkirjadega nõustunud head teadustava järgima 21 teadus- ja arendusasutust, lisaks allkirjastasid dokumendi Eesti teadusagentuur ning haridus- ja teadusministeerium.

Hea teadustava kokkuleppe allkirjastasid

 • Cybernetica AS
 • Eesti biokeskus
 • Eesti keele instituut
 • Eesti kirjandusmuuseum
 • Eesti kunstiakadeemia
 • Eesti maaülikool
 • Eesti muusika- ja teatriakadeemia
 • Eesti rahva muuseum
 • Eesti taimekasvatuse instituut
 • Eesti teaduste akadeemia Underi ja Tuglase kirjanduskeskus
 • Estonian business school
 • Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut
 • OÜ Tervisliku piima biotehnoloogiate arenduskeskus
 • Tallinna tehnikaülikool
 • Tallinna ülikool
 • Tarkvara tehnoloogia arenduskeskus OÜ
 • Tartu ülikool, sh Tartu observatoorium
 • Tervise arengu instituut
 • Tervisetehnoloogiate arenduskeskus AS
 • Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus
 • Eesti teadusagentuur
 • Haridus- ja teadusministeerium

Ettepanek hea teadustava kokkuleppe allkirjastamiseks esitati kõigile 22 Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutusele. Kõikide allakirjutanute nimed avaldatakse koos hea teadustava dokumendi ja hea teadustava kokkuleppega Eesti teadusagentuuri kodulehel.

Lisainfo: Prof Margit Sutrop, TÜ eetikakeskuse juhataja, margit.sutrop@ut.ee

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal

Jätku- ja osalussuutlikkuse edendamine ühiskonnas dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu (DIACOMET)

Tartu_Ülikooli_eetiakakeskuse_mikrokraadiprogramm_kujundamata_Visuaal_Tartu_Ulikooli_eetikakeskus

Uus mikrokraadiprogramm aitab kujundada väärtuspõhist organisatsioonikultuuri