Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Klassijuhataja käsiraamat mõtestab klassijuhataja rolle ja valikud väärtuskasvatuse aspektist

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ilmus trükist uus raamat, mis pakub teoreetiliste artiklite, intervjuude ja praktiliste näidete varal klassiõpetajale tuge ning inspiratsiooni oma eri rollide kujundamisel ja mõtestamisel.

Raamatu eesmärk on kutsuda lugejat mõtlema väärtusdilemmade ja -valikute üle, millega iga klassijuhataja, aineõpetaja või koolijuht oma töös kokku puutub. Mis on see tulemus, mida me õpetajatena oma töös näha tahame?

Klassijuhatajal on lugematu hulk rolle ja küllap vajab iga õpetaja aeg-ajalt sissevaadet ja mõtisklust oma tegevuse üle. Et olla klassijuhatajale ses enesevaatluses toeks, on Tartu Ülikooli eetikakeskus välja andnud raamatu „Klassijuhataja käsiraamat. Väärtuskasvatuse teejuht õpetajale ja koolijuhile“, mis mõtestab klassijuhataja rolle ja valikuid väärtuskasvatuse aspektist (prof Margit Sutrop), arutleb klassijuhataja kui ühiste väärtuste kujundaja ja klassikultuuri looja üle (Lemme Randma), vaagib kommunikatsiooni tähtsust klassijuhataja töös (prof Halliki Harro-Loit), uurib arenguvestluste eripärasid (Meedi Neeme, Karmen Palts ja prof Halliki Harro-Loit). Vähetähtis pole ka klassijuhataja koostöö kolleegidega, sh eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogiga (Helen Hirsnik).

Klassijuhataja käsiraamatut esitleme 9. detsembril 2020 kell 11.00 veebi-kollokviumil „Klassijuhatamise võlu ja vaev“, kus kõnelevad prof Margit Sutrop, Lemme Randma, Meedi Neeme, prof Halliki Harro-Loit ja Helen Hirsnik. Kollokviumile saab registeerida SIIN

Raamatust võiks tuge olla nii noorele kui ka pikaajalise kogemusega pedagoogile ning intervjuudes jagavad oma mitmekülgseid kogemusi ka klassijuhatajad ise. Mõtiskledes peatükkide lõpus olevate küsimuste üle, saab lugeja kas kirjutatuga nõustuda või kolleegidega arutleda ja vaielda. Iga kogemus on unikaalne, iga kogemus väärib refleksiooni ja jagamist, et õpetajad tunneksid suuremat mõtestatust ja rõõmu oma tööst ning õpilased tuleksid kooli rõõmuga.

Raamat on saadaval juba raamatupoodides. Lisainfot raamatu kohta leiad SIIT.

Raamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus