Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Märgi kalendrisse: 14. väärtuskasvatuse konverents

Kuna kalendrid täituvad kiiresti, siis hüüame välja, et Tartu Ülikooli eetikakeskuse 14. väärtuskasvatuse konverents toimub vabaõhukonverentsina 16. septembril 2021 Tartus, Eesti Rahva Muuseumi Viinaköögis.

Alates eelmisest aastast keskendume väärtuskasvatuse konverentsidel ühele konkreetsele väärtusele, mullu kõnelesime võrdsetest võimalusest hariduses. Tänavune konverents uurib koostööd.

Kas viimatine distantsõppe kogemus on pere ja õpetajate suhet lähendanud, omavahelist koostööd ja koostöö vorme rikastanud? On selge, et pinge all on selgemalt välja koorunud nii probleemid ja vajakajäämised, aga ka edulood ja selginenud arusaam mõlemate rollide unikaalsest, mis heas koostöösuhtes teineteist rikastavad ja täiendavad.

Koolil, lasteaial ja kodul on ühine laps. Hea koostöö erinevate osapoolte vahel lapse elus mõjutab positiivselt mitmeid lapse akadeemilise, sotsiaalse või vaimse heaolu aspekte. Kuidas siis teha nii, et hea koostöö poleks pelk sõnakõlks või soovunelm, vaid igapäevane, süsteemne ja mõtestatud praktika ja mõtteviis?

Konverentsil kõneleme koostööst kui väärtusest – sellest, mis on hea koostöö, kuidas luua pidev, teineteist toetav koostöösuhe kooli ja kodu või lasteaia ja kodu vahel, kuidas luua ühist väärtusruumi aga ka hakkama saada väärtuseliselt mitmekesises koostöösuhtes. Oma kogemusi koostöö kui väärtuse esileseadmisest igapäevaelus jagavad eksperdid ja praktikud üle Eesti.

Konverentsi ajakava ja registreerimine saab avalikuks augustis.

Jälgi infot konverentsi kodulehel www.eetika.ee/konverents2021

Lisateave
Mari-Liis Nummert, konverentsi peakorraldaja, mari-liis.nummert [ät] ut.ee, +37251922019

Konverents toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus